SVT Veckans brott: Det är inte ovanligt att brott sker i skolan

Tisdagen den 13 oktober medverkade förbundsordförande Jennie i SVTs Veckans brott för att prata om hur vanligt förekommande brott är i skolan. Många elever vittnar om att de utsätts för kränkningar, trakasserier, stölder och rena hot i skolan. I Brottförebyggande rådet senaste skolundersökning svarar 21 % av de tillfrågade eleverna att de har utsatts för lindrig misshandel. Av dessa 21 % procent uppger hela 60% att händelserna har skett i skolan.

 

Brott i skolan är minst lika allvarliga som om de skulle ha skett på någon annan plats i samhället. Seriösa brott får inte likställas med mindre konflikter.

Vi måste agera kraftigt mot en normalisering av brott begångna i skolan och arbeta för elevers rätt att känna sig trygga på sin egen skola!

 

SVT Veckans brott elevers rättigheter i skolan

SE AVSNITTET AV VECKANS BROTT PÅ SVT PLAY