Vi bygger om!
Snart går det att läsa om hur Sveriges elevråd – SVEA arbetar för att göra skolan bättre och mer demokratisk.