Sveriges elevråd – SVEAs verksamhet


Utöver att samordna engagerade elevråd från hela Sverige bedriver Sveriges elevråd – SVEA tre olika typer av verksamhet; utbildning, arbete för elevers rättigheter och nationella träffar. De som utför arbetet med dessa tre områden är framförallt våra Elevrådsutvecklare vilka består av ideellt engagerade personer som är eller nyligen har varit engagerade i elevråd. 

 

Utbildning

Utbildningar

Som en del i vårt arbete med att stärka och engagera elevråd över hela Sverige utför vi olika former av utbildningar. Alla Sveriges elevråd – SVEAs utbildningar bygger på interaktiva övningar och inkluderar därför, utöver huvudtemat, även gruppdynamik och konflikthantering. Detta eftersom interaktivt lärande främjar både en djupare förståelse för ny kunskap samt ökar deltagarnas trygghet i gruppen. Metoder vi använder oss av är bland annat olika kreativa diskussionsformer, brainstorms, värderingsövningar, forumteater och lekar med underbyggda syften som i slutet alltid brukar utvärderas som något av det bästa tillsammans med de nya kunskaperna man får.

utbildningssidan finns information om alla olika utbildningar, vad de innebär, hur de går till och hur du bokar.


Elevers rättigheter

Inom Sveriges elevråd – SVEA finns arbetsgElevers Rättigheterruppen för Elevers Rättigheter som jobbar för att öka elevers kunskap om elevers rättigheter. Arbetsgruppen för Elevers Rättigheter består av engagerade medlemmar från Sveriges elevråd – SVEA, tillsammans arbetar de med att hjälpa, stötta och råda elever och elevråd som undrar över sina rättigheter i skolan. För att läsa mer om deras arbete kan du klicka här.

 


Nationella träffar

Nationella träffar

På Sveriges elevråd – SVEAs nationella sammankomster bjuder vi in elevråd från hela landet för en utbildningshelg som varierar i allt från ledarskap, likabehandling, projektgenomförande, elevskyddsombud och mycket mer. Två gånger per år har alltså du som elevrådare chans att träffa andra elevrådare från hela Sverige för att utbyta idéer, inspireras och utveckla dig själv och ditt elevråd. Våra nationella sammankomster är dock inte bara utbildning och utveckling utan en chans att ha kul tillsammans med andra elevrådare.

Våra sammankomster är möjliga tack vare kommuners, skolors och elevråds engagemang då vi varje träff är på en ny skola någonstans i Sverige. Om ni är en skola eller kommun som vill vara värd för någon av våra nationella träffar – kontakta oss på info@svea.org. 

Våra nationella träffar är följande:

Use Your Voice

Use Your Voice är en av Sveriges elevråd – SVEAs nationella träffar där vi bjuder in elevråd och elevkårer från hela landet för en utbildningshelg. Under helgen lär ni er att använda era röster och få kunskap om att utföra arbete i ert elevråd både lokalt och regionalt.

Elevrådskongressen

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd –SVEAs årsmöte, men inte bara det, eftersom vår kongress fungerar precis som kongresserna de politiska partierna har och som riksdagen fungerar så är Elevrådskongressen också ett tillfälle för elevråden att lära sig demokrati i praktiken. Här bestämmer Sveriges elevråd –SVEAs medlemmar, elevråden, vad de vill att deras organisation ska tycka, tänka och göra under det kommande året. Vill ni påverka både er egen skola och hela Sveriges skolpolitik är det elevrådskongressen ni ska åka på!

Information och inbjudningar till nationella träffar

Inför varje nationell träff skickar vi ut en inbjudan med posten till våra medlemselevråd. Där står allt ni behöver veta om den aktuella nationella träffen. Här på www.svea.org lägger vi också ut all information om den aktuella nationella träffen, här finns det även vår digitala anmälningsblankett som ni ska använda er av för att anmäla er.