VAD ÄR ELEVRÅDSKONGRESSEN?

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte. På Elevrådskongressen beslutar ni vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer.
Alla som deltar får lära sig hur ett årsmöte fungerar, vad yrkanden är och hur ni skriver dem, hur ni debatterar och mycket mer. Dessutom är det ett gyllene tillfälle att skapa samarbeten och få massvis med inspiration!

Det ni beslutar den 23-24 november kommer ligga till grund för Sveriges elevråd – SVEAs arbete under 2021.

Det är era röster, organisationens medlemmar, som bestämmer hur Sverige elevråd – SVEA ska arbeta för att förbättra skolorna i Sverige!

VAR?
Digitalt via Zoom

NÄR?
23-24 november kl. 9 – 15

SISTA ANMÄLNINGSDAG
måndag 26 oktober

Vill du representera ditt elevråd, din elevkår eller annan elevorganisering på kongressen? Registrera medlemskapet här ⇒

ANMÄL DIG TILL ELEVRÅDSKONGRESSEN HÄR

VAD HÄNDER UNDER ELEVRÅDKONGRESSEN?

Årets kongress kommer att vara lite annorlunda. Vi kommer att träffas digitalt via Zoom, under två dagar mellan kl. 09.00 – 15.00.

Det ni kommer att får vara med och besluta om är organisationens riktning och mål för det kommande verksamhetsåret. Under kongressen ska ni också besluta om vilka elever som ska sitta i förbundsstyrelsen och representera er medlemmar under året. 

Ni har rätt att delta! Alla Sveriges elever har rätt att medverka i sammankomster som rör elevrådsarbete. Men eftersom kongressen sker under skoltid är det viktigt att ni kommer överens med ansvarig lärare om ni behöver ta igen information som ni eventuellt missar.

 

PROPOSITIONER OCH MÖTESHANDLINGAR

Innan årsmötet skickar förbundsstyrelsen ut sina propositioner till er medlemmar. I propositionerna kan ni se vad förbundsstyrelsen vill att ni ska rösta om på årsmötet – propositionerna är förslag på hur organisationen ska drivas under nästa år. Ni kommer bland annat få besluta om vad det kommande årets skolpolitiska fokusdokument ska innehålla och hur verksamhetsplanen ska se ut.

Möteshandlingarna innehåller all information om hur årets möte ska gå till. I möteshandlingarna finns till exempel mötets arbetsordning, i arbetsordningen står det vilka punkter som ska tas upp under mötet och vem som får prata och ta beslut under vilken punkt. I möteshandlingarna kan ni också läsa förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse – en beskrivning om vad som hänt i organisationen under året. Möteshandlingarna skickas ut ungefär två veckor innan mötet. 

 

 

 

 

 

VILL DU HA ETT UPPDRAG UNDER KONGRESSEN?

Varje årsmöte behöver justerare. En justerares uppdrag är att se över protokollet efter att mötet är avslutat för att se så att det som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs. Du kan anmäla ditt intresse för att vara justerare när elevrådet anmäler sig till kongressen. Kongressen kommer sedan att utse två stycken justerare.

 

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER

1. Diskutera propositionerna tillsammans och bestäm vad ni tycker!

2. Ladda ner det digitala verktyget Zoom. Längre ner på sidan finns mer information. Ibland behövs det hjälp från en it-administration för att installera nya program på datorn, kolla i god tid att ni har programmet nerladdat och ett Zoom-konto. 

3. Elevrådet kan behöva boka ett rum på skolan där ni kan sitta under mötet, om ni sitter tillsammans. 

 

KOMPENSATORISKT UPPDRAG

I skollagens fjärde kapitel står det att elever ska ges inflytande över utbildningen. Det står att elevernas sammanslutningar, det vill säga elevråd, också ska stödjas och att arbetet med inflytande ska underlättas.

Elevråd som får stöd kommer ha större möjligheter att uppfylla sitt syfte. De ska inte behöva slåss för att få finnas till. Stöd i form av tid, resurser, kunskap och möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter med andra elevråd ska var en rättighet för alla elevråd i Sverige. 

SCHEMA

Schemat publiceras lite senare i höst.

 

Digitalt årsmöte – Hur fungerar det?

Visst är det roligt att träffas på riktigt men under våren har vi insett att det faktiskt fungerar väldigt bra att sprida erfarenheter och kunskap digitalt.

Vi använder Zoom
För att genomföra årets kongress kommer vi att använda det digitala verktyget Zoom. Du som ska delta bör ladda ner det på din dator – det tar endast 3 minuter och det ger dig en enkel användarvänlig version.

Var med och påverka skolsverige ⇒

ANMÄL DIG TILL ELEVRÅDSKONGRESSEN HÄR

KONTAKT

FRÅGOR OM ANMÄLAN?

Projektsamordnare Malin malin.klein@svea.org eller ring 070 – 718 88 09

FRÅGOR OM MÖTESHANDLINGAR, PROPOSITIONER ELLER MOTIONER?

Kontakta vice förbundsordförande Emma på emma.arvidsson@svea.org eller ring 070-718 88 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratisamtal

Elias, Vera och Rosalin pratar om sina erfarenheter av ungas organisering och vad ordet demokrati egentligen betyder för dem.

Lyssna på samtalet  ⇒

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör förbundsstyrelsen?

En stor del av förbundsstyrelsens uppgift är driva påverkansarbete på nationell nivå. Förra året drev styrelsen kampanjen #elevermåstemåbra i Almedalen.

Läs mer om Almedalen 2019 ⇒