No comments yet

Våra tankar går till Kronan.

Våra tankar går idag till elever, anhöriga och de som jobbar i skolan efter det djupt tragiska som inträffat.

Det är helt ofattbart att detta har skett. Skolan ska vara den plats där alla elever känner sig trygga.

”Det är en stor sorg för den enskilda skolan likväl som för hela Sverige.”
– Förbundsordförande Matilda Hellström

Post a comment