Vår historia

2018

Året präglades av de allmänna valen och organisationen arbetade både föratt öka elevers förståelse om val och för att lyfta elevernas röst i valdebatten.  Tillsammans med Sverok – spelhobbyförbundet skapades Det levande valet, ett rollspel med målet att skapa engagemang och förståelse hos elever för den demokratiska processen kring valet. Under året syntes förbundsordförande Jakob Amnér, i traditionell media, såsom tv, radio och tidningar vid flertalet tillfällen och till det publicerades över 20 texter så som debattartiklar och krönikor i olika externa medier. USE YOUR VOICE , Sveriges elevråd – SVEAs nationella utbildningshelg fick temat RAISE YOUR VOICE och kopplades även det till valåret.

På Elevrådskongressen 2018, som hölls på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, valdes Jennie Gustafsson till organisationens nya förbundsordförande.

2017

Under året syntes förbundsordförande Julia Lindh i nationell media då hon bland annat skrev debattartiklar och deltog i både TV och radio. Sveriges elevråd – SVEA inledde samarbeten med andra organisationer som exempelvis RFSL Ungdom och RFSU. Under Almedalsveckan representerades Sveriges elevråd – SVEA av fyra stycken från förbundsstyrelsen. Organisationen anordnade ett seminarium om sex- och
samlevnadsundervisning utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Under Elevrådskongressen 2017, som hölls i Mölnlycke, valdes Jakob Amnér till organisationens nya förbundsordförande .

2016

Julia Lindh påbörjade sitt första år på sin mandatperiod. Organisationens regioner, STHLM, SKÅNE och VÄST expanderade och stabiliserades. Ny fokusfråga för året var ”En normkritisk sex -och samlevnadsundervisning”, frågan löpte parallellt med fokusfrågan ”En bättre och mer tillgänglig elevhälsa” som var inne på sitt sista år. Glädjande var att Sveriges politiker under året belyste vikten av en bättre och mer tillgänglig elevhälsa. Elevrådskongressen 2016 genomfördes på Frostaskolan i Hörby.

2015

Den övergripande prioriteringen (Expansion, Representation, och Makt) genomsyrade Sveriges elevråd – SVEAs verksamhet under 2015. Expansion var det högst prioriterade verksamhetsområdet och organisationen växte. Fokusfrågan ”En tillgänglig och förebyggande elevhälsa” drevs på många plan, bland annat under #elevfokus, och var under året ett omtalat ämne. Under 2015 bildades även Sveriges elevråd – SVEAs tredje regionala samarbete: Sveriges elevråd – VÄST. På Elevrådskongressen 2015 som hölls på Lyrfågelskolan i Trollhättan valdes Julia Lindh till organisationens nya förbundsordförande.  

2014

Elevrådare från hela Sverige samlades för tjugonde året på De Geergymnasiet i Norrköping för Elevrådskongressen och Sveriges elevråd – SVEAs tjugoårsjubileum. På plats fanns Christian Kamil (ordförande 1994-1996), Jenny Carlsson (ordförande 2000-2002), Linus Olofsson (ordförande 2002-2004), Josephine Bladh (ordförande 2006-2009) och Tobias Jobring (ordförande 2009-2012) och Matilda Hellström valdes av Elevrådskongressen till förbundsordförande.

2012

Sveriges elevråd – SVEs treårsprojekt, Ung&Dum, avvecklas. Samtidigt bytte organisationen verksamhetsår vilket resulterade i Elevrådskongressen 2012.1 och Elevrådskongressen 2012.2 och Mimmi Garpebring ersätter Tobias Jobring som förbundsordförande.

2009

Sveriges elevråd – SVEA påbörjar projektet Ung&Dum tillsammans med Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF) och Centrum Mot Rasism. Treårsprojektet fokuserade på att synliggöra åldersmaktordningen och vithetsnormen samt diskutera hur olika former av engagemang värderas.

Samma år antogs Diskrimineringslagen i vilken process Sveriges elevråd – SVEA deltog i arbetet med att få, och fick, igenom ålder som en diskrimineringsgrund.

2008

På Elevrådskongressen beviljas Förbundsstyrelsen för första gången inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Det rådde många meningsskiljaktigheter om hur organisationen skulle arta sig och Josephine Bladh väljs enhälligt om till förbundsordförande och blir därmed Sveriges elevråd – SVEAs första ordförande att sitta på mer än två år.

2007

Engagerad. blir ett tydligt varumärke för Sveriges elevråd – SVEA och Engagerad. träfftidning bildas under ledning av Emmy Jokinen och Simon Rosenqvist som är chefredaktörer och styr tidningen. Engagerad. träfftidning gav ut sitt sista (???) nummer 2012.

2006

Sveriges elevråd – SVEA samarbetar med Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF, dåvarande Ungdomsstyrelsen), Valmyndigheten och Sveriges Ungdomsråd i projektet Skolval2006. 1379 skolor deltog i skolvalet.

2005

Dåvarande förbundsordförande Joni Lindgren var med i en intervju i Göteborgs-Posten tillsammans med före detta skolminister Ibrahim Baylan där ordningsfrågor diskuterades.

 

”Eleverna bråkar inte för att de vill prata i telefon på lektionerna. Konflikten uppstår när lärare och skolledare tar telefonerna ifrån eleverna. Det är ett myndighetsutövande som de inte ska ägna sig åt, anser vi. En långsiktigare och bättre lösning vore att alla skolor satte upp gemensamma regler, och utformade dem i samråd med eleverna. Förmodligen skulle lärare och elever komma fram till samma sak.” sa Joni Lindgren i intervjun.

 

2004

Sveriges elevråd – SVEA omvärderar sitt medlemskap och tillåter elevråd och elevkårer från både högstadium och gymnasium att bli medlemmar, till skillnad från tidigare då endast elevråd på gymnasium fick vara medlem.

2003

För första gången har Sveriges elevråd – SVEA ett helarvoderat presidium. Detta skapar förutsättningarna för att bygga upp ett kansli och organisationen börjar få en mer stabil ekonomi.

2002

Linus Olofsson blir vald till Sveriges elevråd – SVEAs förbundsordförande. Under Linus ledning expanderar medlemsantalet runt 700 % och kampanjen taingenskit.nu, ett projekt för att belysa elevskyddsombud och arbetsmiljö, tar sin början.

2001

Från att det var presidiet som höll i utbildningar, till att en större bas engagerade ungdomar började utbilda var Linus Olofsson den som tog fram Sveriges elevråd – SVEAs första utbildningskoncept och var den första att inneha positionen som vi idag kallar utbildningssamordnare.

 

2000

Erfarenhetsutbyte i all ära, men nu vill Sveriges elevråd – SVEA satsa mer på utbildningar för elevråd. Det fanns hittills varken kansli eller anställda men ett tiotal utbildare samordnar sig själva för en bättre och mer demokratisk skola.

 

1999

Sebastian Giwa är nu förbundsordförande och organisationen byter namn från SVEA – Sveriges elevråd till dagens Sveriges elevråd – SVEA. Organisationen antar det första Skolpolitiska programmet och det nationella påverkansarbetet drar igång på riktigt. Här började processen för den skolpolitiska aktör som Sveriges elevråd – SVEA är idag.

1998

Hittills har Sveriges elevråd – SVEA (dåvarande SVEA – Sveriges Elevråds Samarbetsorganisation) arbetat med erfarenhetsutbyte och lokala samarbeten. Organisationen växer och en arbetsgrupp tillsätts för att skriva organisationens allra första skolpolitiska program för att påbörja nationellt påverkansarbete.

 

1994

Alt" Stor grupp människor tittar upp mot kameran."

Sveriges elevråd – SVEA bildades i Göteborg under namnet SVEA – Sveriges Elevråds Samarbetsorganisation på initiativ av några elevråd som insåg att tillsammans är vi starkare.