Alt " Elevrådare sitter i ring och tittar i en bok."Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som ska finnas på varje skola och föra fram elevernas röst. Elevråd är ett vanligt ord för att beskriva den gruppen och många använder sig av det. Däremot kan det vara svårt att beskriva exakt vad ett elevråd innebär eftersom att det kan ha olika namn, bestå av olika många personer samt tycka och göra olika saker på skolan. Även om gruppen kallar sig elevkår, demokratigrupp, elevgrupp eller någonting annat kan den fylla samma funktion som ett elevråd.

Elevrådets uppgift är att:

Samla och stärka elever på skolan.

Värna om elevers rättigheter.

Representera och föra fram elevers röst.

Oavsett vad ni väljer att kalla gruppen som representerar eleverna på skolan är det viktigaste att gruppen finns, att den syns och att den arbetar för att stärka elevernas röst på skolan.


Av och för eleverna

Ofta glömmer lärare, politiker och andra vuxna bort att fråga vad eleverna tycker om saker som rör dem. Att neka barn och unga inflytande på grund av deras ålder är fel. Elever är de som bäst vet hur det är att gå i skolan idag och ska därför alltid få tycka till i beslut som rör dem.

Elevrådet finns för och av eleverna på skolan. Vad elevrådet ska tycka, diskutera och göra är därför upp till de elever som valt att engagera sig i elevrådet. Lärare och rektorer får inte och ska inte lägga sig i. Däremot är det viktigt att elevrådet har en bra relation med lärare, rektorer och annan personal på skolan eftersom det då är lättare att förstå varandra och arbeta tillsammans.
Elevrådet är en plats för elevernas röst och alla elever på skolan ska känna sig välkomna. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan, men även på andra runt om i hela Sverige. Ett elevråd ska ha en egen verksamhet, ett årsmöte där elevrådet bestämmer vad som ska göras och stadgar eller regler så att alla vet hur elevrådet fungerar. 


Elevråd ska få plats på skolan

I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor. I kapitel 4, 9 §  står det att elever ska ges inflytande över sin undervisning. När elever får vara med och tycka till  på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära. Därför ska elevrådet få ta plats på skolan. På en skola där de vuxna uppmuntrar eleverna till att engagera sig och vilja ha inflytande är det lättare för elevrådet att lyckas. Ett elevråd fungerar nämligen bäst när skolan ger det förutsättningarna för det.

Ett starkt elevråd är en förutsättning för en stark skola.

I foldern En bättre och mer demokratisk skola! kan du läsa om Sveriges elevråd – SVEAs syn på skoldemokrati, elevinflytande och elevråd. Klicka här för att ladda ner den.


Vill ni starta ett elevråd? 

Om ni vill ha hjälp med att starta upp ett elevråd eller behöver stöd i ert elevrådsarbete finns Sveriges elevråd – SVEA här för er! Kontakta vår regionssamordnare Nathalie Sjösvärd på 070-718 88 08 eller nathalie.sjosvard@svea.org, ifall ert elevråd ligger i Västra Götaland, Stockholm eller Skåne. Ligger ert elevråd inte i en region? Kontakta då medlemssamordnare Frida Lantz, på frida.lantz@svea.org eller 070-718 88 07. Tillsammans kan ni gå igenom struktur för elevrådet, vad ni behöver inför uppstart och vad elevrådet kan göra på skolan.

Bli en del av Sveriges elevråd – SVEA!

Tillsammans med Sveriges elevråd – SVEA kan ni få ett starkare elevråd. Genom att vara medlem i organisationen får ni bland annat utbildningar till medlemspris, en röst i skolpolitiken, nätverka med elever från hela Sverige och stöd i ert arbete på skolan. Ett medlemskap i Sveriges elevråd – SVEA är gratis och ger ert elevråd möjlighet att nå nya höjder! Läs mer om medlemskap här. Vill ni bli medlem kan ni kontakta vår medlemssamordnare Frida på 070-718 88 07 eller frida.lantz@svea.org