Vad är elevråd?

Vad är elevråd?

Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som ska finnas på varje skola och föra fram elevernas röst. Elevråd är ett vanligt ord för att beskriva den gruppen och många använder sig av det. Men det kan vara svårt att beskriva exakt vad ett elevråd innebär eftersom att det kan ha olika namn, bestå av olika många personer och tycka och göra olika saker på skolan. Även om gruppen kallar sig elevkår, demokratigrupp, elevgrupp eller någonting annat kan den fylla samma funktion som ett elevråd!

  . ……………………………………………………..