I år har vi påverkansforum istället för utbildningar. Läs mer om dem på www.svea.org/UYV!