Vad innebär egentligen elevinflytande för oss på Vallentuna gymnasium?

Jo, helt enkelt att ha en röst. Att få bli hörd – att få vara med och bestämma. Under de senaste två åren har Vallentuna gymnasiums elevråd gjort ett enormt arbete. Vi har byggt upp ett fungerande elevråd från grunden som stöds av elever, ledning och lärare. Vi sådde ett frö av positiv skolanda i elevers hjärtan i syfte att ge elever en mer givande skolgång och förbättra skolmiljön.

Vi ville också påverka våra lokala politiker i frågor som rör unga. Vi är ett av få exempel på elevråd som inte behövde höja vår röst för att få bli hörda. Från dag ett fick vi hjälp och stöd från vår rektor Johan Klintberg och fram till idag har vi aldrig fått ”nej” som svar på våra förslag och frågor. När vi föreslog att vi ville samla medlemmar från Sveriges elevråd – SVEA här på Vallentuna gymnasium fick vi heller inte då ett nej. Därför välkomnar vi varmt elever den 13-15 april från Sveriges alla hörn.

Tillsammans ska vi höja vår röst till högsta volym!

Vill du veta mer om vår skola? Följ länken! https://www.vallentuna.se/sv/gymnasiet/hem/

Vallentuna Gymnasiums Elevråd