Vill ni bli bättre på skoldemokrati?

Vi vet att en bra skola är en skola där alla känner sig hörda och sedda. Om eleverna inte känner sig delaktiga eller maktlösa i sin vardag blir de inte motiverade att göra det bästa av sin skolgång. Skolan har i uppdrag att lära elever de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I det uppdraget ligger även ett ansvar att ge elever rätt att använda sin röst och påverka sin vardag. Tillsammans med Sveriges elevråd – SVEA kan ni få kunskap och öka er förståelse för elevers organisering och rättigheter i skolan. 

Sveriges elevråd – SVEA:s utbildning för vuxna riktar sig till skolledningar, huvudmän och de vuxna i skolväsendet som på andra sätt främjar elevinflytande. Genom en utbildning får ni, förutom en genomgång av det viktiga elevperspektivet, möjlighet att diskutera hur ni ska kunna främja elevinflytandet i just er kommun eller på er skola.


Utbildningen innehåller:

● Grundprinciperna för elevinflytande

● Elevers rättigheter

● Workshop i hur skolans strukturer kan stötta elevinflytandet

● Hur skapas engagemang och hur samarbetar ni?


Hur går det till?

De som kommer till er för att föreläsa och leda workshopen har själva nyss varit elever och aktiva i organisationen. Utbildningen pågår en halv dag, en förmiddag eller en eftermiddag. Kostnaden för utbildningen är 10.000 kr.


Vill ni beställa en utbildning?

Hör av er till utbildningssamordnare Felicia, på felicia.gonzalez@svea.org eller 070-718 88 06!