har.ni.eso2

 

Det är lagstadgat att det på Sveriges skolor ska finnas representanter från eleverna när det kommer till arbetsmiljöfrågor. Alltså måste det finnas elevskyddsombud. För att representanterna på bästa vis ska kunna representera elevernas åsikter om arbetsmiljön ska de vara valda av eleverna själva. Skolorna har ansvar att utbilda sina elevskyddsombud, som i sin tur kan föra fram elevernas röst till skyddsombuden på skolan.


Vad är ett elevskyddsombud?

Ett elevskyddsombud är en person, och ännu mer specifikt en eller flera elever på skolan, som kan representera eleverna när skolan bestämmer hur arbetsmiljön ska vara eller se ut. Ett elevskyddsombud har i uppgift att ta reda på vad de andra eleverna på skolan tycker om sin arbetsmiljö, för att sedan kunna föra det vidare till skyddsombuden på skolan. Sker det någon form av kränkande behandling på skolan? Finns det tillgång till rätt skyddsutrustning i slöjdsalen? Eller finns det ett fysiskt eller psykosocialt problem på skolan som alla elever är ense om behöver förändras? Det här är några exempel på problem som elevskyddsombudet ska kunna föra vidare till en ledningsgrupp på skolan.

Hur ska ni göra för att utbilda era elevskyddsombud?

Vi på Sveriges elevråd ­– SVEA erbjuder skolor utbildningar för elevskyddsombud. Det innebär att vi lär ut den kunskap som behövs för att kunna påverka arbetsmiljön i skolan. Det innehåller fördjupande kunskaper i följande punkter:

● Rollen som elevskyddsombud – rättigheter och skyldigheter

● Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

● Förebyggande arbete för att stoppa kränkande eller diskriminerande behandling

● Kunskap kring elevers rättigheter.

Under elevskyddsombudsutbildningen arbetar våra utbildare med interaktiva metoder för att uppmuntra diskussion och för att kunna föra en dialog med deltagarna. För att vara säkra på att kunskapen som elevskyddsombud är fastställd är våra utbildningar heldagar. Det är viktigt för oss att eleverna får utrymme att våga föra diskussion kring de ämnen som lyfts under utbildningen.


Grundläggande information gällande alla utbildningar

● Våra utbildare är själva, eller har nyligen varit, elever som engagerar sig i elevråd eller som elevskyddsombud.

● För att eleverna ska få ett fritt forum sker utbildningarna utan vuxnas närvaro.

● Utbildningarna pågår under en hel dag.

● Vi kommer till er och utbildar.


 

VAR?

Vi kommer alltid till er och håller våra utbildningar. Det går att samarbeta med andra skolor och elevråd, men deltagarantalet får inte överskrida 25 elever per utbildning.

NÄR?

Tillsammans kommer vi överens om tid och plats. Vanligtvis brukar utbildningarna pågå mellan ca 09.00-15.00, Det finns möjlighet till flexibilitet i tider, men utbildningen pågår en hel dag.

HUR?

Det som behövs för att det ska bli så bra som möjligt är ett rum med flyttbara möbler, stolar till alla deltagare samt tillgång till whiteboard eller blädderblock.

 


Pris för utbildning för elevskyddsombud

14500 kr

Pris för utbildning för elevskyddsombud: 14500 kr


 

Boka en utbildning

Vill ni ha mer information om utbildningen eller beställa en? Då är ni välkomna att höra av er till vår utbildningssamordnare Felicia på utbildning@svea.org eller 070- 718 88 06.