IMG_0579 (kopia)Vi tror att Sveriges elever vet bäst hur det är att gå i skolan. Därför är det viktigt att de är med och påverkar sin skolgång. För att elevråden ska ha rätt verktyg för att kunna påverka behövs utbildning! Ju mer vi kan, desto bättre blir vi.

Genom Sveriges elevråd ­– SVEA kan elever få utbildning, så de på allra bästa sätt kan påverka just sin skolgång. De utbildningar vi erbjuder är grund- och vidareutbildning för elevråd samt utbildning för elevskyddsombud. Syftet med våra utbildningar är att skapa förutsättningar för elevinflytande genom att stärka elevråd och elevers position i skolan. Vi vill inspirera, stötta och öka engagemanget runt om i landet.

Med mer elevinflytande skapas en bättre och mer demokratisk skola


Våra utbildare

Sveriges elevråd – SVEA är en organisation av och för elever och därför är det viktigt för oss att de som utbildar är, eller nyligen har varit, elevrådsaktiva och/eller elevskyddsombud. Våra utbildares engagemang är helt ideellt och de brinner alla för elevers rättigheter, elevinflytande och en bättre och mer demokratisk skola. De har en bred kompetens i hur vi bäst bygger utbildningar och vilka verktyg som passar för olika elevråd. För att våra utbildningar ska hålla så hög kvalitet som möjligt får utbildarna ständigt hjälp och stöd i sin utveckling som utbildare. Utbildarna arbetar självständigt, med stöd av utbildningssamordnaren. Eftersom att vi är säkra på att elever både kan och ska organisera sig självständigt är utbildningen bara till för eleverna. Under utbildningarna är det därför viktigt att eleverna och utbildarna får ett eget forum utan vuxnas närvaro.


Våra utbildningar

Vi erbjuder grund- och vidare utbildning för elevråd, samt utbildning för elevskyddsombud. Läs mer om de olika utbildningarna genom att klicka på knapparna nedan.

knapp.utb.elevrad.punkt                     knapp.utb.eso.punkt


Inspiration för medlemmar

Om ert elevråd vill veta mer om Sveriges elevråd – SVEA, hur vi arbetar och hur ert medlemskap kan utnyttjas på bästa sätt kan vi besöka er! Besöket är 1-2 timmar långt och kostnadsfritt för alla medlemmar. Läs mer genom att klicka på knappen nedan.

knapp.elevradsbesok.punkt


Beställ utbildning

Om du vill beställa en utbildning för ert elevråd eller få mer information är du välkommen att höra av dig till vår utbildningssamordnare Felicia på utbildning@svea.org eller 070- 718 88 06.