No comments yet

Utbildning för elevråd och elevskyddsombud

Sveriges elevråd – SVEA har en lång erfarenhet av att utbilda elevråd och elevskyddsombud för att skapa möjligheter för ett bättre och bredare arbete bland Sveriges elever. Vi vill att våra utbildningar ska kunna möta allas förutsättningar och locka tillmycket inspiration samt diskussion. Vi reser till alla delar av Sverige för att nå ut till er medlemmar med våra utbildningar.

Elevskyddsombudsutbildningar

Sedan 1990 är det lagstadgat att det på varje skola ska finnas elevskyddsombud – Minst två stycken per årskurs från 7:an till 9:an, och minst två stycken per program på gymnasiet. Elevskyddsombud värnar om arbetsmiljön på skolan och har som uppdrag att ge elevernas perspektiv på arbetsmiljöfrågor. Exempelvis: ventilation, buller, stressiga situationer eller att det finns visa platser på skolan som känns osäkra.

Elevskyddsombud har rätt till en utbildning och ska få den. Det är skolans uppdrag att se till att elevskyddsombuden får den kunskap som behövs för uppdraget. I våra utbildningar för elevskyddsombud går vi igenom följande områden:

– Elevskyddsombudet roll och uppdrag

– Fysisk arbetsmiljö

– Psykosocial arbetsmiljö

– Skyddsrond

– Likabehandling och diskrimineringsgrunderna

Läs mer om elevskyddsombudsutbildningar här.

Elevrådsutbildningar

Som elevråd kan det vara svårt att veta hur elevrådet ska se ut och exakt vad det är elevrådet ska jobba med. Det är viktigt att elevrådet vet vilka rättigheter en har som elever och hur man kan vara med och påverka sin skola Vi vill komma ut till er medlemmar och hjälpa er med detta. Vi erbjuder er utbildningar som ger er redskap för att ni skapar en fungerande grupp, hur ni kan jobba med projekt, ge er nya idéer på hur ni ska genomföra era möten och hur ni kan arbeta för att representera skolans elever.

Vi erbjuder både en grundutbildning för de elevråd som är nystartade eller vill få en grundkunskap men också vidareutbildningar för elevråd som redan är fungerande och vill ha mer kunskap inom exempelvis projektledning eller ledarskap.

Läser mer om elevrådsutbildningar här.

Önskar ni få mer information om vad våra elevrådsutbildningar innehåller och hur de är utformade så kan läsa mer här eller kontakta vår utbildningssamordnare Tomas på utbilding@svea.org eller 070 71 888 06

Post a comment