Tillsammans.gör.vi

 

Lyssnar inte er skolledning? Ska ni genomföra en demonstration? Upplever ni bristande elevinflytande på er skola?
Använd Sveriges elevråd – SVEAs påverkanskanaler för att göra er röst hörd bland tusentals makthavare inom skolvärlden. 

Vi vill lyfta upp era perspektiv på hur det är att vara elev i dagens skola. Ingen annan än ni sitter på elevperspektivet. Därför är era upplevelser de som behöver höras högst! 

Dela med er av era upplevelser på engagerad.se. Tillsammans kan vi nå flera tusen makthavare. Hjälp oss att hjälpa er! 

Maila vår kommunikationssamordnare på kommunikationssamordnare@svea.org för att använda er av våra kanaler.

Med samarbete kommer vi längst!