Comments are off for this post

Sveriges elevråd – SVEA söker regionssamordnare

Vill du vara med och stärka Sveriges elever och arbeta för en bättre och mer demokratisk skola? Vill du ansvara för att samordna våra regionala föreningar och deras förtroendevalda samt stötta dem i organisationsutvecklingen? Då ska du söka tjänsten som regionsamordnare hos oss på Sveriges elevråd – SVEA!

Idag har Sveriges elevråd – SVEA tre regioner, STHLM, SKÅNE och VÄST. Dessa har egna styrelser, revisorer och valberedningar. Tjänsten innebär i stort att vara stöd till regionernas förtroendevalda i deras arbete utifrån deras förutsättningar samt att utveckla och stödja regionernas medlemmar.

I det här dokumentet kan du läsa mer om vad tjänsten innebär och hur du söker den!

Trevlig sommar!

Comments are closed.