Comments are off for this post

Sveriges elevråd – SVEA söker medlemssamordnare!

Vill du vara med och stärka Sveriges elever och arbeta för en bättre och mer demokratisk skola? Vill du ansvara för att samordna våra medlemmar och medlemskap? Då ska du söka tjänsten som medlemssamordnare hos oss på Sveriges elevråd – SVEA!

I den här tjänsten är ingen dag en annan lik. En dag kan exempelvis vara att du börjar morgonen men att svara på några mail med frågor från elever, sen har du ett möte med vår kommunikationssamordnare och projektsamordnare om en kampanj vi ska ha kopplat till den kommande utbildningshelgen där vi samlar 200 elever från hela Sverige.

Efter lunch lägger du strategin för hur vårt arbete med medlemskap ska se ut under början av hösten, för att sedan lägga någon timme på medlemskontakt. Du ringer några medlemmar för att kolla hur arbetet går samt ringer några som ska återansluta sina medlemskap. Du avslutar dagen men att samla ihop merch från kansliet som du behöver inför elevrådsbesöket som du ska på under förmiddag dagen därpå.

Tjänsten innehåller alltså både mer strategiska arbetsuppgifter såväl som mer operativt arbete. Du är både den som lägger planen för organisationens värvningsarbete, den som samordnar de olika arbetsgrupperna och själv är en viktig kontaktperson för medlemmarna.

Läs mer om tjänsten här!

Comments are closed.