Comments are off for this post

Sveriges elevråd – SVEA i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Sveriges elevråd – SVEA vara där och lyfta det viktiga elevperspektivet!

De som ska representera organisationen under veckan är förbundsordförande Julia Lindh, vice förbundsordförande Jakob Amnér och förbundsledamöterna Ellen Öman och Emil Wellander. Under veckan kommer representanterna att delta i panelsamtal, prata med makthavare och göra allt för att lyfta de skolpolitiska fokusfrågor våra medlemmar valt, framförallt “en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning”! 

Vill du att vi deltar på ert seminarium? Hör av dig till förbundsordförande Julia Lindh på 070-718 88 01 eller julia.lindh@svea.org. 


Här kan du se vilka panelsamtal och seminarium vi kommer delta i, listan fylls på allteftersom.

Tisdag 4 juli:

10.00 – 12.00 Skolframgång utan ohälsosam stress – hur bryter vi trenden? Arrangör: Skolledarförbundet

17.00 – 18.00 Från frånvaro till närvaro – Hur får vi en likvärdig skola för alla elever? Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter

Onsdag 5 juli:

10.00 – 11.00 Var har du lärt dig mest om sex och samlevnad, av granntanten eller skolan? Arrangör: RFSU

12.30 – 13.20 Strukturell diskriminering och funktionalitet – ett eftersatt kunskapsområde i förskola och skola. Arrangör: Funktionsrätt Sverige

Comments are closed.