Styrdokument

Sveriges elevråd – SVEA har ett antal dokument som anger hur organisationens ska styras, vad vi ska arbeta med och vilka frågor vi ska driva. Alla styrdokument beslutas om på Elevrådskongressen som är organisationens årsmöte och högst beslutande organ. Här nedan kan ni läsa alla de senaste styrdokumenten som antogs på Elevrådskongressen 2017 & 2018!


Protokoll Elevrådskongressen 2018

Protokollet från Elevrådskongressen innehåller allt det som togs upp under årsmötet.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver vad organisationen ska arbeta med under det kommande året.

Stadgar

Stadgarna är organisationens regelbok. Stadgarna beskriver hur organisationen ska skötas.

Skolpolitiska programmet

Skolpolitiska programmet är Sveriges elevråd -SVEAs vision om den svenska skolan. Tex; skolans uppdrag, kunskapssyn, skoldemokrati och elevinflytande.

Skolpolitisk fokusfråga

Sveriges elevråd – SVEA antar varje årsmöte en skolpolitisk fokusfråga som är den prioriterade frågan under året i det skolpolitiska arbetet utöver det skolpolitiska programmet.

Grundprinciper

Beskriver vilka grundprinciper organisationen arbetar efter och varför.