Gammal. Struktur

Att ha en bra struktur är en grundsten för varje elevråd. Att jobba tillsammans med andra mot gemensamma mål är en stor framgångsfaktor. Det mesta blir både roligare och bättre när det görs tillsammans. Har elevrådet en bra struktur behöver ni inte heller uppfinna hjulet varje gång ni ses, istället kan ni fokusera på det viktiga – att skapa en bättre och mer demokratisk skola! 

Enkla steg för att skapa en bra struktur i elevrådet: 

Ta fram de tre viktiga pusselbitarna: stadgar (regler för elevrådet), årsmöte (där styrelse och verksamhet bestäms) verksamhetsplan (vad ni vill göra)
Elevrådet vet varför de finns och vad de vill uppnå
Elevrådet har tydliga gemensamma regler och mål för sitt arbete
Elevrådet har regelbundna, fungerande och kreativa möten på ett sätt som passar dem
Elevrådet tar beslut på ett demokratiskt sätt
Elevrådet har en bra och fungerande kommunikation inom gruppen


Årsmöte

Ett årsmöte är precis som det låter, ett möte som ett elevråd ska ha en gång per år. Här fattas alla stora beslut. Vilka som sitter i styrelsen, vad elevrådet ska genomföra under det kommande året och mycket mer.


För att eleverna på skolan enkelt ska få veta att elevrådet ska hålla sitt årsmöte är det viktigt att en kallelse skickas ut. Tänk på att skicka ut kallelsen i tid, cirka två veckor innan årsmötet är en bra tid. Här har vi skrivit ett exempel på hur en sådan kan se ut.

Årsmöte – kallelse – exempel (pdf)


På ett årsmöte är det ofta många olika delar som ska gås igenom. Därför är det bra att ha en dagordning att följa, vi har skapat en mall med punkter som vi tycker ska finnas med på en dagordning. 

Årsmöte – dagordning – mall (word)


Här ser ni hur ett färdigt årsmötesprotokoll kan se ut. 

Årsmöte – protokoll – exempel (pdf)


Den här mallen kan ni använda när ni skriver ett eget protokoll för årsmötet. 

Årsmöte – protokoll – mall (word)

Stadgar

Stadgarna är elevrådets regelbok. Här står vilka regler som gäller för elevrådet, till exempel hur beslut fattas, varför elevrådet finns, var det finns och mycket mer. Vi har tagit fram standardstadgar som vi tycker är bra för att få ett så välfungerande elevråd som möjligt. 

Standarstadgar (word-dokument som laddas ner direkt)


Om ni vill skriva helt egna stadgar till elevrådet måste ni komma ihåg att de inte får bryta mot §3 och §5 i standardstadgarna.

Tips för bättre möten!

För att era möten ska bli så effektiva och bra som möjligt har vi skrivit ihop lite tips och trix på saker som kan vara bra att tänka på vid planeringen av mötet och även under mötets gång.

Bättre möten 


Under ett årsmöte kan det komma att användas en hel del svåra och komplicerade ord. För att alla ska förstå vad som händer och vad saker betyder har vi skapat en ordlista med svåra ord och förklarat dem. Tips! Dela ut ordlistan innan ert årsmöte så att alla som är med på mötet kan medverka och förstå allt som händer.

Ordlista för möten 


I detta dokumentet hittar ni bra grejer att tänka på inför, under och efter ett kommande årsmöte.

Råd för årsmöten