Linnea Netin

Linnea är Sveriges elevråd – SVEAs utredare. Det innebär att hon är expert på skolpolitik och elevers rättigheter.

Mail: linnea.netin@svea.org