Stadgar

Stadgarna är organisationens regelbok. Stadgarna beskriver hur Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta och skötas.

Läs stadgarna genom att klicka på länken nedan.

Sveriges elevråd – SVEAs stadgar 2015