Region VÄST söker styrelseledamöter, valberedning och verksamhetsrevisorer

Nu söker Sveriges Elevråd – VÄST nya styrelseledamöter, valberedning och verksamhetsrevisorer till
verksamhetsåret 2019/2020. Här kommer lite information om de olika posterna och vilka egenskaper som krävs.

Uppdraget som vice regionsordförande

Vice regionsordförande bör också vara driven, och agerar som ordförandes högra hand. Om du inte är redo att ta dig an ordförandeposten kanske vice ordförandeposten passar perfekt!

Uppdraget som ledamot

En ledamot kan ha lite olika uppgifter inom styrelsen. Som ledamot får du rösta om beslut inom styrelsen och sedan arbeta med att verkställa besluten på olika sätt. En ledamot är engagerad och arbetar bra i grupp.

Uppdraget som valberedare

Som valberedare är det din uppgift att lägga fram ett förslag på ny styrelse till regionskongressen nästkommande år. Det innebär att du intervjuar kandidater som vill sitta i styrelsen. Posten passar dig som är intresserad av att se andra människors kompetenser och som är engagerad.

Uppdraget som verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorerna har i uppgift att se till att regionstyrelsen agerar enligt dess stadgar, samt att författa en revisionsberättelse i slutet av verksamhetsåret. Denna post kan passa den som är ny och vill lära sig om hur regionen fungerar.

Det är viktigt att du läst igenom och står bakom Sveriges elevråd – SVEAs grundprinciper som du kan läsa här: Till Sveriges elevråd – SVEAs grundprinciper.

Anmäl dig till valberedningen genom att maila till michael.afriyie@svea.org eller klara.hallengren@svea.org. I ansökan ska det framgå vilken post du söker och varför just du ska hamna i valberedningens förslag. Sista anmälningsdag är 26/2 2019.

Varmt välkommen med din ansökan!