Region STHLM söker styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer

Nu söker Sveriges Elevråd – STHLM nya styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer till
verksamhetsåret 2019/2020. Här kommer lite information om de olika posterna och vilka egenskaper som krävs.


Uppdraget som regionsordförande

Som regionsordförande bör du vara driven och engagerad i arbetet, samt vara strukturerad, ansvarig och en bra ledare. Det är din uppgift att bl.a. kalla till styrelsemöten och delegera uppgifter.

“I mitt arbete som ordförande ser jag till att regionens arbete drivs framåt. Jag sitter på det yttersta ansvaret att allt blir gjort och att allt sköts rätt. Jag kallar till möten och anordnar avstämningar. Jag har den främsta kontakten med kansliet och det är även till mig yttre aktörer vänder sig ifall de vill kontakta oss.” 
Elias Charbachi

Uppdraget som vice regionsordförande

Vice regionsordförande bör också vara driven, och agerar som ordförandes högra hand. Om du inte är redo att ta dig an ordförandeposten kanske vice ordförandeposten passar perfekt!

“Som vice hjälper jag ordförande mycket och avlastar hans uppgifter, samt agerar ordförande om ordförande inte är tillgänglig.”
Pontus Georgsson

Uppdraget som ledamot

En ledamot kan ha lite olika uppgifter inom styrelsen. Som ledamot får du rösta om beslut inom styrelsen och sedan arbeta med att verkställa besluten på olika sätt. En ledamot är engagerad och arbetar bra i grupp.

Uppdraget som verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorerna har i uppgift att se till att regionstyrelsen agerar enligt dess stadgar, samt att författa en revisionsberättelse i slutet av verksamhetsåret. Denna post kan passa den som är ny och vill lära sig om hur regionen fungerar.

“Man får vara med på alla aktiviteter och möten. Det är en bra post om man är ny.”
Nora Vetterfalk

 

Det är viktigt att du läst igenom och står bakom Sveriges elevråd – SVEAs grundprinciper som du kan läsa här: Till Sveriges elevråd – SVEAs grundprinciper.

Anmäl dig till valberedningen genom att maila al.hart@svea.org eller linus.ferm@svea.org. I ansökan ska det framgå vilken post du söker och varför just du ska hamna i valberedningens förslag. Sista anmälningsdag är 18/1 2019.

Varmt välkommen med din ansökan!