Ta möjligheten att påverka skolan i SKÅNE!

Nu söker Sveriges Elevråd – SKÅNE nya styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer,
valberedning, vice ordförande och ordförande till verksamhetsåret 2019/2020. Här
kommer lite information om de olika posterna och vilka egenskaper som krävs.

Ordförande
Som regionsordförande bör du vara driven och engagerad i arbetet, samt vara
strukturerad, ansvarig och en bra ledare. Det är ordförandes uppgift att bl.a. kalla till
styrelsemöten och delegera uppgifter.

Vice regionsordförande
Vice regionsordförande bör också vara driven, och agerar som ordförandes högra hand. Om
du inte är redo att ta dig an ordförandeposten kanske vice ordförandeposten passar perfekt!

Verksamhetsrevisor
Verksamhetsrevisorerna har i uppgift att se till att regionstyrelsen agerar enligt dess
stadgar, samt att författa en revisionsberättelse i slutet av verksamhetsåret. Denna post kan
passa den som är ny och vill lära sig om hur regionen fungerar.

Ledamot
En ledamot kan ha lite olika uppgifter inom styrelsen. Som ledamot får du rösta om
beslut inom styrelsen och sedan arbeta med att verkställa besluten på olika sätt. En
ledamot är engagerad och arbetar bra i grupp.

Valberedning
Som valberedare är det din uppgift att lägga fram ett förslag på ny styrelse till
regionskongressen nästkommande år. Det innebär att du intervjuar kandidater som vill
sitta i styrelsen. Posten passar dig som är intresserad av att se andra människors
kompetenser och som är engagerad.

Det är viktigt att du läst igenom och står bakom Sveriges Elevråd – SVEAs
grundprinciper som du kan läsa här: Grundprinciper!

Skicka in din ansökan till: skane.valberedning@svea.org


Varmt välkommen med din ansökan!

OBS! Sista ansökningsdag är fredag 26 april.