Skolpolitisk fokusfråga

Sveriges elevråd – SVEA antar varje årsmöte en skolpolitisk fokusfråga som är den prioriterade frågan under året i det skolpolitiska arbetet utöver det skolpolitiska programmet.

Sveriges elevråd – SVEA:s Skolpolitiska program