2

Skolkommissionen vill veta vad ni tycker!

Skolkommissionen har kontaktat Sveriges elevråd – SVEA för att höra hur våra medlemmar tycker att den svenska skolan kan utvecklas.

Äntligen säger vi! Det är ni elever som bäst vet hur det är att gå i skolan. Diskutera i klassrummen, cafeterian eller i elevrådet och fyll i formuläret nedan med era samlade tankar och åsikter kring hur ni tycker skolan behöver förändras.

Anledningen till förfrågan är den senaste PISA-undersökningen som visade att den svenska skolan har sjunkande kunskapsresultat. För att vända trenden tillsattes utvecklingsgruppen Skolkommissionen. De har till uppgift att utreda och analysera varför Sveriges skolor har fallande kunskapsresultat och lägga fram förslag på åtgärder som kan vända trenden.

Det är ni som bäst vet hur det är att gå i skolan – era tankar och perspektiv behövs för att förbättra skolan!

Klicka på denna länken för att komma till formuläret.

 

Comments(2)

 1. Anonymous says

  Jag tycker att alla ska få leka med alla liksom att man inte ska sega nej det går inte det er för mogna

 2. Kansli Kansli says

  Hej,
  vi på Sveriges elevråd – SVEA håller verkligen med dig. Skolan ska vara en plats där alla får vara med och känna sig välkomna! Ett steg för att skapa en välkomnande skola är att skaffa en likabehandlingsplan. Du kan läsa mer kring hur ni på skolan kan ta fram en likabehandlingsplan här: https://svea.org/elevers-rattigheter/ och http://www.engagerad.se/elevers-rattigheter/

  Bästa hälsningar,
  Alexander

Post a comment