SVERIGES ELEVRÅD SVEAS REGIONER

Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regioner: STHLM, SKÅNE och VÄST. Regionerna samlar elevråden i Stockholms län, Skåne län samt Västra götalands län – för att skapa samarbete, kunskapsutbyte och regional påverkan!

Om ert elevråd finns i någon av dessa regioner är intresserade av att engagera er mer och samarbeta med andra elevråd, ska ni inte tveka! Kontakta er region och var med och påverka regionalt för en bättre och mer demokratisk skola!

HÄNDER JUST NU.

Regionskongresser 2020 

Ni har makten! Var med och besluta om vad din region ska arbeta med under året! 

Kandidera till ett förtroendeuppdrag!

Vill du påverka skolan i din region? Sök ett förtroendeuppdrag!

Till anmälan   ⇒

Skicka in en ansökan  ⇒

Har du frågor om våra regioner?
Kontakta vår regionssamordnare Nathalie på nathalie.sjosvard@svea.org

SVERIGES ELEVRÅD – SVEAS REGIONER

Sveriges elevråd – SKÅNE

Sveriges elevråd – SKÅNE har “Regionala samarbeten mellan elevråd” som fokusfråga.

Sveriges elevråd – SKÅNE tror på att vi är starkare tillsammans och på att det finns stora möjligheter i att olika elevråd från olika skolor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi tror att på så sätt kan elever påverka i ett större perspektiv och bidra till att alla skolor ska vara bra skolor. Vi tror att det kommer att ge stora kunskaper och perspektiv, samt bidra till ökat engagemang för påverkansarbete.

Sveriges elevråd – SKÅNE ska främja och underlätta samarbeten mellan elevråd från olika skolor i regionen, som jobbar mot samma mål.  

FÖRTROENDEVALDA REGION SKÅNE

Regionsstyrelsen
Maja Sjögren (Regionsordförande), Maja Askaner (Vice regionsordförande),
Ossian Palmgren, Ella Sjöberg, Filippa Ekelund och Mila Nölev (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer är Juozas Mazeika och David Unelid.

Valberedningen består av Nathalie Bredberg och Emma Arvidsson.

KONTAKTA REGION SKÅNE

Mail till styrelsen: skane@svea.org

Följ Region SKÅNE på instagram: @elevradskane

Sveriges elevråd – STHLM

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor.

Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas. Nuvarande fokusfråga handlar om att Rättssäkra betygen nu! 

FÖRTROENDEVALDA REGION STHLM

Regionsstyrelsen
Ebba Möhle (Regionsordförande), Alexander Stridh (vice regionsordförande),
Julia Basile, Saga Svennersjö, Love Asshoff, Daniel Kols och Ebba Sjöstrand (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer är Ella Lundqvist och Cassandra Holm.

Valberedningen Linus Ferm och Al Hart.

KONTAKTA REGION STHLM

Mail till styrelsen: sthlm@svea.org

Är du nyfiken på vad regionsstyrelsen för STHLM gör? Kolla in deras Twitter och Instagram, där de heter @elevradsthlm!

Följ Region STHLM på instagram: @elevradsthlm

Sveriges elevråd – VÄST

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor.

Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas. Nuvarande fokusfråga handlar om att Rättssäkra betygen nu! 

FÖRTROENDEVALDA REGION VÄST

Regionsstyrelsen
Linnea Johansson (regionsordförande), Rebecca Baltra Persson (vice regionsordförande), Alice Wikström och Saman Mazandarani (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer Linnea Englund.

Valberedningen Michael Afriyie och Klara Hallengren.

KONTAKTA REGION VÄST

Mail till styrelsen: vast@svea.org

Följ Region VÄST på instagram: @svergieselevrad_vast

SVERIGES ELEVRÅD – SVEA

Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm

KONTAKTA OSS

08-562 788 00
info@svea.org

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV.

SOCIALA MEDIER