Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regioner: STHLM, SKÅNE och VÄST. Regionerna samlar elevråden i Stockholms län, Region Skåne samt Västra götalands – och Hallands län för att skapa samarbete, kunskapsutbyte och regional påverkan!

Om ert elevråd finns i någon av dessa regioner är intresserade av att engagera er mer och samarbeta med andra elevråd, ska ni inte tveka! Kontakta er region och var med och påverka regionalt för en bättre och mer demokratisk skola!


Sveriges elevråd – SKÅNE

I Sveriges elevråd – SKÅNE har “Regionala samarbeten mellan elevråd” som fokusfråga. Sveriges elevråd – SKÅNE tror på att vi är starkare tillsammans och på att det finns stora möjligheter i att olika elevråd från olika skolor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi tror att på så sätt kan elever påverka i ett större perspektiv och bidra till att alla skolor ska vara bra skolor. Vi tror att det kommer att ge stora kunskaper och perspektiv, samt bidra till ökat engagemang för påverkansarbete. Sveriges elevråd – SKÅNE ska främja och underlätta samarbeten mellan elevråd frå olika skolor i regionen, som jobbar mot samma mål.

I regionsstyrelsen sitter Maja Sjögren (Regionsordförande), Maja Askaner (Vice regionsordförande), Ossian Palmgren, Ella Sjöberg, Filippa Ekelund och Mila Nölev (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer är Juozas Mazeika och David Unelid.

Valberedningen består av Nathalie Bredberg och Emma Arvidsson.

Kontakt

Regionsordförande Maja Sjöberg
Mail: maja.sjoberg@svea.org

Mail till styrelsen: skane@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – SKÅNE på deras Facebook!

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – SKÅNEs regionsstyrelsemöten. 


Sveriges elevråd – STHLM

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor. Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas. Nuvarande fokusfråga handlar om att Rättssäkra betygen nu! 

I regionsstyrelsen sitter Ebba Möhle (Regionsordförande), Alexander Stridh (vice regionsordförande), Julia Basile, Saga Svennersjö, Love Asshoff, Daniel Kols och Ebba Sjöstrand (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisor är Ella Lundqvist och Cassandra Holm.
Valberedningen består av Linus Ferm och Al Hart.

Kontakt

Regionsordförande Ebba Möhle
Mail: kommer inom kort (maila sthlm@svea.org så länge)

Mail till styrelsen: sthlm@svea.org

Är du nyfiken på vad regionsstyrelsen för STHLM gör? Kolla in deras Twitter och Instagram, där de heter @elevradsthlm!

Du kan också kontakta Sveriges elevråd – STHLM på deras Facebook!

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – STHLMs regionsstyrelsemöten. 


Sveriges elevråd – VÄST

Sveriges elevråd – VÄST jobbar för att nå ut till skolor och elevråd både på regional och lokal nivå för att kunna stärka elever i demokratiska forum. Målet är att elever i Västra Götaland ska känna till sina rättigheter och att de kan påverka lokalt arbete.

I regionsstyrelsen styrelsen sitter Linnea Johansson (regionsordförande), Rebecca Baltra Persson (vice regionsordförande), Alice Wikström och Saman Mazandarani (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisor är Linnea Englund.

Valberedningen består av Michael Afriyie och Klara Hallengren.

Kontakt

Regionsordförande Linnea Johansson
Mail: linnea.johansson@svea.org

Mail till styrelsen: vast@svea.org

Följ Region VÄST på instagram: @svergieselevrad_vast

Kontakta Sveriges elevråd – VÄST på deras Facebook. 

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – VÄSTs regionsstyrelsemöten.