Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regioner: STHLM, SKÅNE och VÄST. Regionerna samlar elevråden i Stockholms län, Region Skåne samt Västra götalands – och Hallands län för att skapa samarbete, kunskapsutbyte och regional påverkan!

Om ert elevråd finns i någon av dessa regioner är intresserade av att engagera er mer och samarbeta med andra elevråd, ska ni inte tveka! Kontakta er region och var med och påverka regionalt för en bättre och mer demokratisk skola!


Sveriges elevråd – SKÅNE

I Sveriges elevråd – SKÅNE är en normkritisk skola den övergripande verksamhetsfokusen. Regionen samlar Skånes elever kring föreläsningar och kontinuerlig kompetensutveckling kring likabehandlingsplaner och kunskap kring normkritik och vad en likvärdig skola innebär.

I regionsstyrelsen sitter Nathalie Bredberg (Regionsordförande), Emma Arvidsson (Vice regionsordförande), Ellinor Lamberth, Jouzas Mazeika och Elin Nilsson (styrelseledamöter). 

Verksamhetsrevisorer är Ella Sjöberg och Rasmus Beck.
Valberedningen består av Chiara Bergmark Stanzani, Klara Solén och Agnes Sjöblad.

 

Kontakt

Regionsordförande Nathalie Bredberg
Mail: nathalie.bredberg@svea.org

Mail till styrelsen: skane@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – SKÅNE på deras Facebook!

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – SKÅNEs regionsstyrelsemöten. 


Sveriges elevråd – STHLM

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor. Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas.

I regionsstyrelsen sitter Elias Charbachi (Regionsordförande), Rafed Malki (vice regionsordförande), Pontus Georgsson, Noora Vetterfalk, Kristjan Birgisson, Maya Arvo och Erik Karlsson (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisor är Kenza Zakariasen.
Valberedningen består av Mathilda Åström och Benjamin Bouveng.

 

Kontakt

Regionsordförande Elias Charbachi
Mail: elias.charbachi@svea.org

Mail till styrelsen: sthlm@svea.org

Är du nyfiken på vad regionsstyrelsen för STHLM gör? Kolla in deras Twitter och Instagram, där de heter @elevradsthlm!

Du kan också kontakta Sveriges elevråd – STHLM på deras Facebook!

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – STHLMs regionsstyrelsemöten. 


Sveriges elevråd – VÄST

I regionsstyrelsen sitter Linnea Englund (regionsordförande), Lisa Bovaller (vice regionsordförande), Ingrid Nilsson, Lilly Haydon, Linnea Johansson, Filippa Van den Bosch och Rebecka Baltra Persson (styrelseledamöter). 

Verksamhetsrevisor är Ebba Mattson.
Valberedningen består av Anton Larsson och Thea Johansson.

 

Kontakt

Regionsordförande Linnea Englund
Mail: linnea.englund@svea.org

Mail till styrelsen: vast@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – VÄST på deras Facebook. 

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – VÄSTs regionsstyrelsemöten.