SVERIGES ELEVRÅD SVEAS REGIONER

Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regioner: STHLM,
SKÅNE och VÄST. Regionerna samlar elevråden i
Stockholms län, Region Skåne samt Västra götalands
– för att skapa samarbete, kunskapsutbyte och
regional påverkan!

Om ert elevråd finns i någon av dessa regioner är intresserade
av att engagera er mer och samarbeta med andra elevråd, ska
ni inte tveka! Kontakta er region och var med och påverka regionalt för en bättre och mer demokratisk skola!

HÄNDER JUST NU.

Kickstarta hösten med DRIVKRAFTPå DRIVKRAFT får ni möjlighet att träffa elevråd från hela er region för att dela erfarenheter, kunskap och pepp! 

Har du frågor om våra regioner?
Kontakta vår regionssamordnare Nathalie på nathalie.sjosvard@svea.org

SVERIGES ELEVRÅD – SVEAS REGIONER

Sveriges elevråd – SKÅNE

Sveriges elevråd – SKÅNE har “Regionala samarbeten mellan elevråd” som fokusfråga.

Sveriges elevråd – SKÅNE tror på att vi är starkare tillsammans och på att det finns stora möjligheter i att olika elevråd från olika skolor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi tror att på så sätt kan elever påverka i ett större perspektiv och bidra till att alla skolor ska vara bra skolor. Vi tror att det kommer att ge stora kunskaper och perspektiv, samt bidra till ökat engagemang för påverkansarbete.

Sveriges elevråd – SKÅNE ska främja och underlätta samarbeten mellan elevråd från olika skolor i regionen, som jobbar mot samma mål.  

FÖRTROENDEVALDA REGION SKÅNE

Regionsstyrelsen
Maja Sjögren (Regionsordförande), Maja Askaner (Vice regionsordförande),
Ossian Palmgren, Ella Sjöberg, Filippa Ekelund och Mila Nölev (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer är Juozas Mazeika och David Unelid.

Valberedningen består av Nathalie Bredberg och Emma Arvidsson.

KONTAKTA REGION SKÅNE

Regionsordförande Maja Sjöberg
Mail: maja.sjoberg@svea.org

Mail till styrelsen: skane@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – SKÅNE på deras Facebook!

Sveriges elevråd – STHLM

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor.

Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas. Nuvarande fokusfråga handlar om att Rättssäkra betygen nu! 

FÖRTROENDEVALDA REGION STHLM

Regionsstyrelsen
Ebba Möhle (Regionsordförande), Alexander Stridh (vice regionsordförande),
Julia Basile, Saga Svennersjö, Love Asshoff, Daniel Kols och Ebba Sjöstrand (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer är Ella Lundqvist och Cassandra Holm.

Valberedningen Linus Ferm och Al Hart.

KONTAKTA REGION STHLM

Regionsordförande Ebba Möhle

Mail: kommer inom kort (maila sthlm@svea.org så länge)

Mail till styrelsen: sthlm@svea.org

Är du nyfiken på vad regionsstyrelsen för STHLM gör? Kolla in deras Twitter och Instagram, där de heter @elevradsthlm!

Du kan också kontakta Sveriges elevråd – STHLM på deras Facebook!

Sveriges elevråd – VÄST

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor.

Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas. Nuvarande fokusfråga handlar om att Rättssäkra betygen nu! 

FÖRTROENDEVALDA REGION VÄST

Regionsstyrelsen
Linnea Johansson (regionsordförande), Rebecca Baltra Persson (vice regionsordförande), Alice Wikström och Saman Mazandarani (styrelseledamöter).

Verksamhetsrevisorer Linnea Englund.

Valberedningen Michael Afriyie och Klara Hallengren.

KONTAKTA REGION VÄST

Regionsordförande Linnea Johansson
Mail: linnea.johansson@svea.org

Mail till styrelsen: vast@svea.org

Följ Region VÄST på instagram: @svergieselevrad_vast

Kontakta Sveriges elevråd – VÄST på deras Facebook. 

SVERIGES ELEVRÅD – SVEA

Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm

KONTAKTA OSS

08-562 788 00
info@svea.org

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV.

SOCIALA MEDIER