Protokoll

Protokollet är det dokument som beskriver vad som hände och vilka beslut som togs under Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte, Elevrådskongressen.

Protokoll från Elevrådskongressen 2014