No comments yet

Propositionerna är ute!

Bästa Elevrådare

Elevrådskongressen 2015 är snart här. Tiden för er elevrådare ute i landet att bestämma över organisationens framtid är snart här.

2015 har varit ett fantastiskt år. Sveriges elevråd – SVEA har varit en viktig aktör i den svenska skolpolitiken och vi har i år igen listats som tunga makthavare. Vår kampanj #elevfokus har spritts som en löpeld. Vi har hållit i väldigt många utbildningar och träffar. Våran fokusfråga om elevhälsa har vi lyckats sätta i rampljuset. Elevrådskongressen 2015 har ett fantastiskt utgångsläge för att skapa en ännu bättre organisation.

Framför dig har du Förbundsstyrelsens propositioner, det vill säga förbundsstyrelsens förslag, till Elevrådskongressen. Läs, diskutera och fundera, vad tycker ni?

På denna Elevrådskongress ska vi bland annat:

  • Välja en ny förbundsordförande
  • Välja skolpolitisk fokusfråga för 2016-2017
  • Anta en ny verksamhetsplan

 

Läs propositionerna här! 

Vi längtar efter att få träffa er alla på kongressen och se magiska beslut fattas!

All kärlek,
Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse genom Matilda Hellström

"Förbundsordförande Matilda Hellström."

Post a comment