Det levande valet

Under de senaste åren har valdeltagandet sjunkit hos förstagångsväljarna. Under supervalåret gör flertalet organisationer en landsomfattande satsning på att vända trenden och engagera landets framtida väljare. Rollspelsprojektet ”Det levande valet” är en del av den satsningen, och ställer Sveriges högstadie- och gymnasieelever inför scenarion som engagerar och skapar debatt; en omskakande framtid i yttre rymden och demokratiarbetet efter ett landsomfattande elevuppror.Alt"Surfplatta visar spelet "rådet", hand som skriver i anteckningsblock".

‒ Det levande valet är ett projekt som ska ge stöd till skolor som vill arrangera skolval eller som vill arbeta med politik i skolan. Upplevelsebaserat lärande kan öppna för spännande samtal där lärare och elever tillsammans gör en upptäcktsresa. Vår förhoppning är att rollspelen ska ge lärare möjlighet att levandegöra valen och ge eleverna nya perspektiv, säger Kulturminister Alice Bah Kuhnke.

På projektets hemsida, www.detlevandevalet.se, kan du ladda ner bägge spelen, läsa mer om dem, boka en spelledare samt få tips på hur du som handledare skapar en ännu bättre rollspelsupplevelse.

 

Projektetet “Det levande valet” är ett samarbete med utförarorganisationerna för Skolval 2014. Det genomförs på uppdrag av Ungdomsstyrelsen, ansvarig myndighet för Skolval 2014. Det är Sverok och Sveriges elevråd – SVEA som är utförare av projektet. Sverok är Sveriges största ungdomsorganisation, 110 000 medlemmar i 1100 föreningar, som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Sveriges Elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet och är en av Sveriges största ungdomsorganisationer.


Kontakt

Projektledare, Ulrika Dane, ulrika.dane@svea.org.