Sveriges elevråd –SVEA är elevers röst i skolpolitiken. Vi lyfter fram elevers perspektiv om skolan mot politiker och beslutsfattare på nationell nivå och hjälper elevråd att själva påverka politiker i sin kommun. I allt politiskt arbete utgår vi från det skolpolitiska programmet som är en vision om den svenska skolan. Sveriges elevråd – SVEAs skolpolitiska program är enhälligt antaget av Elevrådskongressen. 

Pressbild.Mimmi&Matilda

Förbundsordförande Mimmi Garpebring

mimmi.garpebring@svea.org

070 – 718 88 01

Vice förbundsordförande Matilda Hellström

matilda.hellstrom@svea.org

070 – 718 88 02