De skolpolitiska fokusfrågorna väljs utifrån vad Sveriges elever ser att skolpolitiken behöver fokusera på. Fokusfrågorna väljs på Elevrådskongressen och vi arbetar med dem både på den nationella och den lokala skolpolitiska arenan.


Rättssäkra betygen, nu! 2017-2018

Elever ska ha rättssäkerhet. Betygen är det kvitto som eleven får med sig för sitt totala arbete i skolan och är avgörande för att sedan kunna välja den utbildning och karriär som eleven vill ha. Att överklaga myndighetsbeslut som påverkar en individs framtid måste ses som en självklar rättighet. Att se till att elever får rättssäkra betyg måste sättas i första hand och ska inte ställas mot till exempel effektivitet eller ekonomiska kostnader. Rättsäkra betygen, nu!


Elever​ ​måste​ ​må​ ​bra​ ​för​ ​att​ ​lyckas! 2018-2019

Studier visar att antalet elever som känner sig stressade över sitt skolarbete har dubblerats sedan 1997. Psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt bland tonåringar som uppger att de är stressade av sitt skolarbete, jämfört med tonåringar som uppger att de inte är det. Brister i kommunikationen mellan olika parter i skolan och en ostrukturerad arbetsplan är faktorer som bidrar till stress. För att bryta trenden krävs förebyggande arbete både genom att psykiska hälsokontroller kompletterar de fysiska hälsokontrollerna som genomförs regelbundet i skolan, och genom ett hälsofrämjande kulturarbete. Elever måste må bra för att lyckas i skolan.