2016:

I november hölls Elevrådskongressen på Frostaskolan i Hörby. Under dagarna röstades det fram en ny förbundsstyrelse och vad organisationen ska göra under 2017. Till fokusfråga för 2017-2018 valdes Rättssäkra betygen nu!

Läs en intervju med Julia Lindh om Elevrådskongressen här.


Vår förbundsordförande Julia Lindh deltog under hösten i en konferensturné tillsammans med Skolinspektionen och pratade om En skola för alla – elevernas roll i skolans kvalitetsarbete samt en turné med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, och pratade om elevhälsa och utveckling.

Under året medverkade och samarbetade Sveriges elevråd – SVEA med Nätverket för Normkritiska Skolgrupper, NNSG. Bland annat drevs kampanjen #tryggskola

Under året deltog vi i möten genom NSSN, Nordic School Student Network tillsammans med våra syskonorganisationer i de övriga nordiska länderna.
Det skedde även flera möten med företrädare för politiken, fackliga organisationer samt branschorganisationer. Julia Lindh delade ut pris på Skolledarkongressen och medverkade i Ungdomspolitiska rådet. 


Sveriges elevråd – SVEA i TV

Under hösten 2016 medverkade Julia Lindh i UR:s program Lärarlabbet. Julia talade om elevinflytande i Sverige och skrev även ett inlägg på UR Skolas blogg om vikten av konkreta tips för elevinflytande.

“Ett välfungerande elevinflytande är avgörande för elevernas samtid i skolan, men även för framtiden.”  -Lindh 

Klicka på bilden för att se klippet. Inlägget kan du läsa här.

 

Julia Lindh © Foto: Erik Amkoff / UR


Julia-Lindh-NyhetsmorgonDen 19 oktober medverkade Julia Lindh i Nyhetsmorgon i TV4 för att diskutera elevhälsa och stress i skolan. Övriga medverkande var gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och gymnasieeleven Louise Waldenby. Julia Lindh lyfte vikten av en förebyggande och tillgänglig elevhälsa för att kunna fånga upp elever innan deras stress leder till utbrändhet.

Vill du se klippet? Klicka här. 


Vår vice förbundsordförande Jakob Amnér lyfte också elevernas perspektiv i TV4 Nyhetsmorgon. Den 16 november diskuterade han tillsammans med Gustav Fridolin det faktum att elever av olika anledning väljer att inte duscha efter idrottslektioner i skolan och vad som kan göras åt det. 

Jakob lyfte vikten av en dialog mellan elever och skolledning för att hitta en lösning på problematiken med otrygga duschar i skolan. En viktig del är att prata mer om respekt för varandra och att lyfta ett normkritiskt perspektiv.

Se klippet här. 


Sveriges elevråd – SVEA i radio

I april 2016 medverkade Julia Lindh i Studio1 i P1 och pratade om hur våld och hot i skolan ska motverkas.

Lyssna på hela avsnittet här. 

I december medverkade Julia Lindh i P4 radio Sjuhärad där hon berättade om sitt arbete som förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA och varför elevinflytande är så viktigt!

Lyssna på intervjun här. 


Debattartiklar

Dagens samhälle, 8 september 2016 “Trygg skolmiljö kräver normkritik i klassrummen”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/trygg-skolmiljoe-kraever-normkritik-i-klassrummen-27303

Aftonbladet, 8 augusti En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning ska genomsyra all undervisning i gymnasieskolan.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23263975.ab

Dagens samhälle, 3 juni 2016 “Eleverna: Så vänder vi kunskapsresultaten” http://www.dagenssamhalle.se/debatt/eleverna-sa-vaender-vi-kunskapsresultaten-25532

Dagens samhälle, 4 maj 2016 “Förändringar behövs, men de måste vara genomtänkta” http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foeraendringar-behoevs-men-de-maste-vara-genomtaenkta-24733


Tryckt media

Tidningen Lika värde, 14 november, “Elevernas kravlista på elevhälsan”
https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/elevernas-kravlista-pa-elevhalsan/

Partille tidning, januari 2016, Vera kämpar för elevernas rättigheter
http://www.partilletidning.se/2016/01/vera-kampar-for-elevernas-rattigheter/


Almedalen

Almedalen.2016Under almedalsveckan hade Sveriges elevråd – SVEAs ett eget seminarium som anordnades tillsammans med Fenix ungkulturhus. Det huvudsakliga samtalsämne var ungas inflytande. Deltagare under seminariet var bland andra Ellen Öman och Emil Wellander.

 

Förbundsordförande Julia Lindh och vice ordförande Jakob Amnér satt även i ett antal paneler där de diskuterade och lyfte in ett elevperspektiv. De deltog också i möten med politiker och andra inflytelserika aktörer inom skolvärlden med Sveriges elevråd – SVEAs politik och tankar som utgångspunkt.


Framtidens makthavare

Förbundsordförande Julia Lindh placerade sig på plats 20 på listan “de är framtidens makthavare” som tas fram av makthavare.se. 

Läs hela listan här.