Elever är de som bäst vet hur det är att gå i skolan. Därför jobbar Sveriges elevråd – SVEA ständigt för att vara elevernas röst i den skolpolitiska debatten. Vi vill vara en inflytelserik aktör som vågar föra elevernas talan för att skolan ska anpassas efter eleverna. Förbundsstyrelsen representerar Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar genom att bland annat skriva debattartiklar, svara på remisser, delta i möten och diskussioner med högt uppsatta beslutsfattare. Nedan följer några av de händelser där Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse stått upp för elevfokus i skolpolitiken. 


Vill du läsa om den nationella påverkan förbundsstyrelsen genomför? Gå då gärna in på vår blogg engagerad.se, där vi skriver om de saker som Förbundsstyrelsen medverkar i. Är du nyfiken på vad vi gjort tidigare år? Då kan du välja vilket år du vill läsa om i rullmenyn, under “Påverkansarbete”!