Elever är de som bäst vet hur det är att gå i skolan. Därför jobbar Sveriges elevråd – SVEA ständigt för att vara elevernas röst i den skolpolitiska debatten. Vi vill vara en inflytelserik aktör som vågar föra elevernas talan för att skolan ska anpassas efter eleverna. Förbundsstyrelsen representerar Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar genom att bland annat skriva debattartiklar, svara på remisser, delta i möten och diskussioner med högt uppsatta beslutsfattare. Nedan följer några av de händelser där Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse stått upp för elevfokus i skolpolitiken. 

2016:

I november hölls Elevrådskongressen på Frostaskolan i Hörby. Under dagarna röstades det fram en ny förbundsstyrelse och vad organisationen ska göra under 2017. Till fokusfråga för 2017-2018 valdes Rättssäkra betygen nu!

Läs en intervju med Julia Lindh om Elevrådskongressen här.


Vår förbundsordförande Julia Lindh deltog under hösten i en konferensturné tillsammans med Skolinspektionen och pratade om En skola för alla – elevernas roll i skolans kvalitetsarbete samt en turné med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, och pratade om elevhälsa och utveckling.

Under året medverkade och samarbetade Sveriges elevråd – SVEA med Nätverket för Normkritiska Skolgrupper, NNSG. Bland annat drevs kampanjen #tryggskola

Under året deltog vi i möten genom NSSN, Nordic School Student Network tillsammans med våra syskonorganisationer i de övriga nordiska länderna.
Det skedde även flera möten med företrädare för politiken, fackliga organisationer samt branschorganisationer. Julia Lindh delade ut pris på Skolledarkongressen och medverkade i Ungdomspolitiska rådet. 


Sveriges elevråd – SVEA i TV

Under hösten 2016 medverkade Julia Lindh i UR:s program Lärarlabbet. Julia talade om elevinflytande i Sverige och skrev även ett inlägg på UR Skolas blogg om vikten av konkreta tips för elevinflytande.

“Ett välfungerande elevinflytande är avgörande för elevernas samtid i skolan, men även för framtiden.”  -Lindh 

Klicka på bilden för att se klippet. Inlägget kan du läsa här.

 

Julia Lindh © Foto: Erik Amkoff / UR


Julia-Lindh-NyhetsmorgonDen 19 oktober medverkade Julia Lindh i Nyhetsmorgon i TV4 för att diskutera elevhälsa och stress i skolan. Övriga medverkande var gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och gymnasieeleven Louise Waldenby. Julia Lindh lyfte vikten av en förebyggande och tillgänglig elevhälsa för att kunna fånga upp elever innan deras stress leder till utbrändhet.

Vill du se klippet? Klicka här. 


Vår vice förbundsordförande Jakob Amnér lyfte också elevernas perspektiv i TV4 Nyhetsmorgon. Den 16 november diskuterade han tillsammans med Gustav Fridolin det faktum att elever av olika anledning väljer att inte duscha efter idrottslektioner i skolan och vad som kan göras åt det. 

Jakob lyfte vikten av en dialog mellan elever och skolledning för att hitta en lösning på problematiken med otrygga duschar i skolan. En viktig del är att prata mer om respekt för varandra och att lyfta ett normkritiskt perspektiv.

Se klippet här. 


Sveriges elevråd – SVEA i radio

I april 2016 medverkade Julia Lindh i Studio1 i P1 och pratade om hur våld och hot i skolan ska motverkas.

Lyssna på hela avsnittet här. 

I december medverkade Julia Lindh i P4 radio Sjuhärad där hon berättade om sitt arbete som förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA och varför elevinflytande är så viktigt!

Lyssna på intervjun här. 


Debattartiklar

Dagens samhälle, 8 september 2016 “Trygg skolmiljö kräver normkritik i klassrummen”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/trygg-skolmiljoe-kraever-normkritik-i-klassrummen-27303

Aftonbladet, 8 augusti En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning ska genomsyra all undervisning i gymnasieskolan.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23263975.ab

Dagens samhälle, 3 juni 2016 “Eleverna: Så vänder vi kunskapsresultaten” http://www.dagenssamhalle.se/debatt/eleverna-sa-vaender-vi-kunskapsresultaten-25532

Dagens samhälle, 4 maj 2016 “Förändringar behövs, men de måste vara genomtänkta” http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foeraendringar-behoevs-men-de-maste-vara-genomtaenkta-24733


Tryckt media

Tidningen Lika värde, 14 november, “Elevernas kravlista på elevhälsan”
https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/elevernas-kravlista-pa-elevhalsan/

Partille tidning, januari 2016, Vera kämpar för elevernas rättigheter
http://www.partilletidning.se/2016/01/vera-kampar-for-elevernas-rattigheter/


Almedalen

Almedalen.2016Under almedalsveckan hade Sveriges elevråd – SVEAs ett eget seminarium som anordnades tillsammans med Fenix ungkulturhus. Det huvudsakliga samtalsämne var ungas inflytande. Deltagare under seminariet var bland andra Ellen Öman och Emil Wellander.

 

Förbundsordförande Julia Lindh och vice ordförande Jakob Amnér satt även i ett antal paneler där de diskuterade och lyfte in ett elevperspektiv. De deltog också i möten med politiker och andra inflytelserika aktörer inom skolvärlden med Sveriges elevråd – SVEAs politik och tankar som utgångspunkt.


Framtidens makthavare

Förbundsordförande Julia Lindh placerade sig på plats 20 på listan “de är framtidens makthavare” som tas fram av makthavare.se. 

Läs hela listan här.


2015:


Den 20 – 23 november hölls Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte på Lyrfågelskolan i Trollhättan. Runt 150 elever från hela Sverige samlades för att diskutera organisationens framtid, välja en ny förbundsstyrelse och fokusfråga. Deltagarna under Elevrådskongressen röstade fram “En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning” till den fråga som den nyvalda förbundsstyrelsen ska driva extra under verksamhetsåret 2016. Julia Lindh valdes till ny förbundsordförande och Jakob Amnér till vice förbundsordförande. 


 

"Jakob under på scen under skolkuratordagarna"

Årligen anordnar Sveriges Skolkuratorernas förening två skolkuratorsdagar. Det är en rikstäckande konferens som i år ägde rum på Gotland mellan den 12 – 13 oktober. Mötet har till syfte ge förutsättningar för en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa genom utbyte av erfarenheter och ny evidensbaserad kunskap. Sveriges elevråd – SVEAs förbundsledamot Jakob Amnér var självklart på plats och talade om skolkuratorn ur ett elevperspektiv. Jakob tryckte på det faktum att dagens elevhälsosituation är ohållbar.

Jakob intervjuades i Sveriges Radio i samband med föreläsningen. Lyssna på inslaget här.


Den 30 september deltog förbundsordförande Matilda Hellström i en paneldebatt tillsammans med Helene Öberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, Helena Linge, andra vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och Eva Pethrus. Samtalsämnet var individanpassad utbildning och hur skolan ska bli så inkluderande som möjligt.

“Vi elever behöver få möjlighet att delta i skolutvecklingen” – Hellström

Alt"Alla duktiga men @petite_my dominerar paneldebatten hos @Sensavis


Skärmavbild 2015-11-05 kl. 09.56.55Under årets Pridefestival deltog förbundsordförande Matilda Hellström i en paneldebatt som Lärarförbundet student anordnade om normkritik i skolan.

“Genom att se människor och arbeta normkritiskt i skolan kan vi gå från en värld som är svartvit till en som är färgglad” – Hellström

Se hela inslaget här.


 

Almedalen:

Självklart var Sveriges elevråd – SVEA på plats under Almedalsveckan. Bland annat deltog Förbundsordförande Matilda Hellström den 29 juni i en debatt om ålder och makt där hon stod upp för ungdomar.

“Det finns inget likamedtecken mellan ålder ocherfarenhet” – Hellström


Måste en elev få A på alla uppgifter för att få ett A i betyg? Förbundsordförande Matilda Hellström svarar på vanliga frågor kring betyg tillsammans med Pernilla Lundgren från Skolverket. 

Titta på filmen och få svar på dina tankar kring betyg.


 

Den 2 mars deltog Matilda Hellström i P3 nyheter och pratade om vikten av en stärkt elevhälsa. Den psykiska ohälsan bland unga är idag hög. Matilda krävde i intervjun att huvudmän tar sitt ansvar och ser till att riktade insatser och resurser prioriteras för att stärka elevhälsan. Lyssna på klippet här.

“Det behövs ett maxtak för antal elever som en kurator eller psykolog ska ta hand om”. – Hellström


Den 24 februari deltog förbundsordförande Matilda Hellström i TV4 nyhetsmorgon tillsammans med Bo Jansson från Lärarnas riksförbund. De diskuterade det ökade antalet anmälningar om våld på Sveriges skolor. Hellström lyfte vikten av ett aktivt värdegrundsarbete, en elevhälsa som finns för varje elev och alternativa aktiviteter där elevråd är en viktig aktör.

“För att vända trenden behövs krafttag för en tillgänglig och förebyggande elevhälsa!” – Hellström


Redan den 23 januari mötte förbundsordförande Matilda Hellström utbildningsminister Gustav Fridolin i en debatt i SVT. Hellström markerade tydligt våra ambitioner i frågan; skolans arbetsmiljöutveckling måste inkludera skolpersonal och elever. Det är forskning som ska stå till grund för den fysiska arbetsmiljöns utveckling, så att vi kan säkerställa en god, tillgänglig och förebyggande elevhälsa i en skola som skapar lust för lärande och utveckling.

“Bredda analysen! Rusta upp för tillgänglighet oavsett funktionsvariationer.” – Hellström

Alt" Hellström och Fridolin debatterar i Aktuellt."


Den 10 februari släppte TCO sin lista över framtidens 99 mäktigaste och Matilda Hellström var med på listan! Listan baseras på formell och informell makt, mediegenomslag samt övriga insatser som påverkar personens inflytande eller anseende bland andra inflytelserika personer.

Bland de övriga i listan för framtidens 99 mäktigaste finns även Aida Hadzialic, Annie Lööf, Rebecka Prentell och Gustav Fridolin. Utmärkelsen är ett kvitto på att Sveriges elevråd – SVEA är en kraft att räkna med i den skolpolitiska debatten!


Debattartiklar:

Dagens Samhälle 4 december: “Arbetsmiljöverkets systemfel drabbar eleverna” 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/arbetsmiljoeverkets-systemfel-drabbar-eleverna-20754

Metro, 4 maj: “Lärarkrisens effekter: Hälften får ingen vikare när de blir sjuka” 

http://www.metro.se/metro-debatt/lararkrisens-effekter-halften-far-ingen-vikarie-nar-de-blir-sjuka/EVHoed!Gg35mbTnIsAnc/ 

Dagens samhälle, 13 februari: “Sveriges elever är inte försökskaniner”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-elever-aer-inga-foersoekskaniner-13720

Dagens samhälle, 29 januari: “Tvång och betygshets är inte skolans lösning”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/tvang-och-betygshets-aer-inte-skolans-loesning-13400 

Skolvärlden, 22 januari: “Dags för krafttag för elevhälsan”
http://skolvarlden.se/artiklar/dags-krafttag-elevhalsan

Dagens nyheter, 20 januari: “Viktigare att eleverna kan överklaga betygen” 
http://www.dn.se/debatt/repliker/viktigare-att-eleverna-kan-overklaga-betygen/

Alt "Tvång och betygshets inte skolans lösning."Alt "Hellström i debattartikel."

 

 

 

 


Remissyttranden: 

Yttrande över Promemoria Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier: Sveriges elevråd – SVEA ser i huvudsak positivt på förslaget men ifrågasätter den diskurs som råder angående bristande attraktivitet till läraryrket. Vi ställer frågan vad som är kärnan till en engagerad och bra lärare – då det enligt oss inte enbart kan skapas genom ett ekonomiskt incitament. Läs hela yttrandet här.

Yttrande över Promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan: Sveriges elevråd – SVEA ställer sig mycket positivt till förslaget eftersom att det är ett sätt att säkerställa alla elevers rätt till att få fullfölja påbörjad nationell utbildning oavsett huvudman. Vi ger dessutom en positiv anmärkning till det respektfulla tilltal som används om elever i förslaget. Läs hela yttrandet här. 

Yttrande över Utredning om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet: Sveriges elevråd – SVEA välkomnar utredningen av rektorers arbetssituation och skolans styrkedja. “För att skapa en bra bild av skolans realitet måste dock eleverna inkluderas i skolutvecklingen. Sveriges elevråd – SVEA menar att elevens synpunkter är viktiga och fortsättningsvis måste höras, med hänvisning till skollagen kapitel 4, 9§ samt forskning”. Läs hela yttrandet här.

Yttrande över Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud: Sveriges elevråd – SVEA framhäver vikten av en “genomgripande översikt av hur elevskyddsombudens roll och mandat kan stärkas”. Läs hela yttrandet här.

2014:

Under 2014 stärktes Sveriges elevråd – SVEAs roll i utbildningspolitiken efter att före detta förbundsordförande Mimmi Garpebring placerades som en av Sveriges starkaste tyngsta skolpolitiska makthavare. Garpebring listades både av Dagens Samhälle och Skolvärlden och rankades även högre än dåvarande Socialdemokratiska utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan.

Den 21-24 november hölls Elevrådskongressen 2014 i Norrköping, där Sveriges elevråd möttes för att bestämma den politiska agendan och organisationens utveckling under den kommande framtiden. Sveriges elever bestämde att organisationens fokus fram till 2016 är att lyfta vikten av en tillgänglig och förebyggande elevhälsa. För att leda detta arbete valdes även organisationens nya förbundsordförande, Matilda Hellström.