Kampanjen #elevfokus syftar till att elever ska inkluderas som en självklar del i skoldebatten och att frågan “Vad får det här för konsekvenser för eleverna?” alltid ska vara den första som ställs när ett politiskt förslag läggs fram. Mängder av makthavare inom samhället och den skolpolitiska sfären har ställt sig bakom kampanjen.


 

Debatten om skolan är en stor del av den politiska diskussionen. Såväl riksdagspolitiken som kommunpolitiken ska, på sina respektive nivåer, bygga en så bra skola som möjligt.

Fokuset på skolan är bra, men hamnar ofta snett. För att skapa en bra bild av skolans realitet måste eleverna inkluderas mer i skolutvecklingen. Att våga tro på elevernas verklighetsbeskrivning, ställa sig bakom den och ta den på allvar, det är det mod som behövs från politiker och huvudmän.

Skolan är till för eleverna. För att ge eleverna allt de behöver för framtiden, men också för nuet. En skola där alla får de verktyg, den kunskap, de värden och den trygghet de behöver för att klara sig i livet. Elever är experter på vad det innebär att vara elev. Vikten av att låta elevernas röst höras och påverka är vital för att skolan ska vara uppbyggd efter, och finnas till för eleverna.

En bra skola har eleven i fokus. I en bra skola inleds konsekvensanalysen av föreslagna förändringar alltid med frågan ”Hur påverkar detta eleverna?”

I en bra skola behandlar man problemen, inte symptomen.  Rätt fråga att ställa i fråga om de sjunkande resultaten är inte enbart hur vi höjer dem utan – Vad är anledningen till de  sjunkande resultaten och hur åtgärdar vi den?

I dagens skoldebatt pratar man ofta om elever, men sällan med. Att aktivt ge elevernas verklighetsbeskrivning utrymme i debatten skapar en mer realistisk punkt att utgå ifrån när lösningar på olika problem ska tas fram.

Att ge de som arbetar i skolan verktygen för att kunna både ta till sig och ta vara på de åsikter och tankar som kommer från eleverna är en förutsättning för att vi ska få en bättre och mer demokratisk skola.

Se hela #elevfokus-albumet på Sveriges elevråd – SVEAs facebook-sida