Nationell påverkan

Här kan du se ett axplock utav Sveriges elevråd – SVEAs påverkansarbete under 2014, 2015 & 2016.

Regioner

Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regionala verksamheter i Stockholms län, Region Skåne samt Västra Götalands och Hallands län som arbetar för att samla och stärka elever inom de tilldelade geografiska områdena. Tillsammans utgör de en vital del i förbundets organisering och kontakten till medlemmarna för att tillvarata och utveckla deras intressen och förmågor för en bättre och mer demokratisk skola.

#elevfokus

Debatten om skolan är en stor del av den politiska diskussionen. Såväl riksdagspolitiken som kommunpolitiken ska, på sina respektive nivåer, bygga en så bra skola som möjligt.

Fokuset på skolan är bra, men hamnar ofta snett. För att skapa en bra bild av skolans realitet måste eleverna inkluderas mer i skolutvecklingen, det måste finnas elevfokus.

Skolpolitisk fokusfråga

De skolpolitiska fokusfrågorna väljs utifrån vad Sveriges elever ser att skolpolitiken behöver fokusera på. Fokusfrågorna väljs på Elevrådskongressen och vänder sig både till den nationella och den lokala skolpolitiska arenan.

Skolpolitiska pogrammet

Svenska elevers vision för den svenska skolan. Sveriges elevråd  – SVEAs skolpolitiska program är det ideal för den svenska skolan som all vår politik grundar sig i, enhälligt antaget av Elevrådskongressen.

Presskontakt

Vill du ha elevers åsikt kring Sveriges skolpolitik?