Gammal. Påverkan 2015

2015:


Den 20 – 23 november hölls Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte på Lyrfågelskolan i Trollhättan. Runt 150 elever från hela Sverige samlades för att diskutera organisationens framtid, välja en ny förbundsstyrelse och fokusfråga. Deltagarna under Elevrådskongressen röstade fram “En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning” till den fråga som den nyvalda förbundsstyrelsen ska driva extra under verksamhetsåret 2016. Julia Lindh valdes till ny förbundsordförande och Jakob Amnér till vice förbundsordförande. 


"Jakob under på scen under skolkuratordagarna"

Årligen anordnar Sveriges Skolkuratorernas förening två skolkuratorsdagar. Det är en rikstäckande konferens som i år ägde rum på Gotland mellan den 12 – 13 oktober. Mötet har till syfte ge förutsättningar för en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa genom utbyte av erfarenheter och ny evidensbaserad kunskap. Sveriges elevråd – SVEAs förbundsledamot Jakob Amnér var självklart på plats och talade om skolkuratorn ur ett elevperspektiv. Jakob tryckte på det faktum att dagens elevhälsosituation är ohållbar.

Jakob intervjuades i Sveriges Radio i samband med föreläsningen. Lyssna på inslaget här.


Den 30 september deltog förbundsordförande Matilda Hellström i en paneldebatt tillsammans med Helene Öberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, Helena Linge, andra vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och Eva Pethrus. Samtalsämnet var individanpassad utbildning och hur skolan ska bli så inkluderande som möjligt.

“Vi elever behöver få möjlighet att delta i skolutvecklingen” – Hellström

Alt"Alla duktiga men @petite_my dominerar paneldebatten hos @Sensavis


Skärmavbild 2015-11-05 kl. 09.56.55Under årets Pridefestival deltog förbundsordförande Matilda Hellström i en paneldebatt som Lärarförbundet student anordnade om normkritik i skolan.

“Genom att se människor och arbeta normkritiskt i skolan kan vi gå från en värld som är svartvit till en som är färgglad” – Hellström

Se hela inslaget här.


 

Almedalen:

Självklart var Sveriges elevråd – SVEA på plats under Almedalsveckan. Bland annat deltog Förbundsordförande Matilda Hellström den 29 juni i en debatt om ålder och makt där hon stod upp för ungdomar.

“Det finns inget likamedtecken mellan ålder ocherfarenhet” – Hellström


Måste en elev få A på alla uppgifter för att få ett A i betyg? Förbundsordförande Matilda Hellström svarar på vanliga frågor kring betyg tillsammans med Pernilla Lundgren från Skolverket. 

Titta på filmen och få svar på dina tankar kring betyg.


 

Den 2 mars deltog Matilda Hellström i P3 nyheter och pratade om vikten av en stärkt elevhälsa. Den psykiska ohälsan bland unga är idag hög. Matilda krävde i intervjun att huvudmän tar sitt ansvar och ser till att riktade insatser och resurser prioriteras för att stärka elevhälsan. Lyssna på klippet här.

“Det behövs ett maxtak för antal elever som en kurator eller psykolog ska ta hand om”. – Hellström


Den 24 februari deltog förbundsordförande Matilda Hellström i TV4 nyhetsmorgon tillsammans med Bo Jansson från Lärarnas riksförbund. De diskuterade det ökade antalet anmälningar om våld på Sveriges skolor. Hellström lyfte vikten av ett aktivt värdegrundsarbete, en elevhälsa som finns för varje elev och alternativa aktiviteter där elevråd är en viktig aktör.

“För att vända trenden behövs krafttag för en tillgänglig och förebyggande elevhälsa!” – Hellström


Redan den 23 januari mötte förbundsordförande Matilda Hellström utbildningsminister Gustav Fridolin i en debatt i SVT. Hellström markerade tydligt våra ambitioner i frågan; skolans arbetsmiljöutveckling måste inkludera skolpersonal och elever. Det är forskning som ska stå till grund för den fysiska arbetsmiljöns utveckling, så att vi kan säkerställa en god, tillgänglig och förebyggande elevhälsa i en skola som skapar lust för lärande och utveckling.

“Bredda analysen! Rusta upp för tillgänglighet oavsett funktionsvariationer.” – Hellström

Alt" Hellström och Fridolin debatterar i Aktuellt."


Den 10 februari släppte TCO sin lista över framtidens 99 mäktigaste och Matilda Hellström var med på listan! Listan baseras på formell och informell makt, mediegenomslag samt övriga insatser som påverkar personens inflytande eller anseende bland andra inflytelserika personer.

Bland de övriga i listan för framtidens 99 mäktigaste finns även Aida Hadzialic, Annie Lööf, Rebecka Prentell och Gustav Fridolin. Utmärkelsen är ett kvitto på att Sveriges elevråd – SVEA är en kraft att räkna med i den skolpolitiska debatten!


Debattartiklar:

Dagens Samhälle 4 december: “Arbetsmiljöverkets systemfel drabbar eleverna” 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/arbetsmiljoeverkets-systemfel-drabbar-eleverna-20754

Metro, 4 maj: “Lärarkrisens effekter: Hälften får ingen vikare när de blir sjuka” 

http://www.metro.se/metro-debatt/lararkrisens-effekter-halften-far-ingen-vikarie-nar-de-blir-sjuka/EVHoed!Gg35mbTnIsAnc/ 

Dagens samhälle, 13 februari: “Sveriges elever är inte försökskaniner”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-elever-aer-inga-foersoekskaniner-13720

Dagens samhälle, 29 januari: “Tvång och betygshets är inte skolans lösning”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/tvang-och-betygshets-aer-inte-skolans-loesning-13400 

Skolvärlden, 22 januari: “Dags för krafttag för elevhälsan”
http://skolvarlden.se/artiklar/dags-krafttag-elevhalsan

Dagens nyheter, 20 januari: “Viktigare att eleverna kan överklaga betygen” 
http://www.dn.se/debatt/repliker/viktigare-att-eleverna-kan-overklaga-betygen/

Alt "Tvång och betygshets inte skolans lösning."Alt "Hellström i debattartikel."

 

 

 

 


Remissyttranden: 

Yttrande över Promemoria Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier: Sveriges elevråd – SVEA ser i huvudsak positivt på förslaget men ifrågasätter den diskurs som råder angående bristande attraktivitet till läraryrket. Vi ställer frågan vad som är kärnan till en engagerad och bra lärare – då det enligt oss inte enbart kan skapas genom ett ekonomiskt incitament. Läs hela yttrandet här.

Yttrande över Promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan: Sveriges elevråd – SVEA ställer sig mycket positivt till förslaget eftersom att det är ett sätt att säkerställa alla elevers rätt till att få fullfölja påbörjad nationell utbildning oavsett huvudman. Vi ger dessutom en positiv anmärkning till det respektfulla tilltal som används om elever i förslaget. Läs hela yttrandet här. 

Yttrande över Utredning om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet: Sveriges elevråd – SVEA välkomnar utredningen av rektorers arbetssituation och skolans styrkedja. “För att skapa en bra bild av skolans realitet måste dock eleverna inkluderas i skolutvecklingen. Sveriges elevråd – SVEA menar att elevens synpunkter är viktiga och fortsättningsvis måste höras, med hänvisning till skollagen kapitel 4, 9§ samt forskning”. Läs hela yttrandet här.

Yttrande över Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud: Sveriges elevråd – SVEA framhäver vikten av en “genomgripande översikt av hur elevskyddsombudens roll och mandat kan stärkas”. Läs hela yttrandet här.