STYRDOKUMENT

I Sveriges elevråd – SVEAs styrdokument går det att läsa vad organisationens medlemmar gemensamt har beslutat om. Styrdokumenten hjälper organisationen att strukturera och organisera arbetet mot en bättre och mer demokratisk skola. 

GRUNDPRINCIPER
Beskriver vilka grundprinciper organisationen arbetar efter och varför.

PROTOKOLL ELEVRÅDSKONGRESSEN 2019
Protokollet från Elevrådskongressen innehåller allt det som togs upp under årsmötet.

FOKUSDOKUMENT
Sveriges elevråd – SVEA antar varje årsmöte ett fokusdokument där de viktigaste fokusfrågorna för organisationens skolpolitiska arbete listas. 

STADGAR
Stadgarna är organisationens regelbok. Stadgarna beskriver hur organisationen ska skötas.

VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen beskriver vad organisationen ska arbeta med under det kommande året.

SKOLPOLITISKT PROGRAM
Skolpolitiska programmet är Sveriges elevråd -SVEAs vision om den svenska skolan. Tex; skolans uppdrag, kunskapssyn, skoldemokrati och elevinflytande.

SVERIGES ELEVRÅD – SVEA

Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm

KONTAKTA OSS

08-562 788 00
info@svea.org

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV.

SOCIALA MEDIER