alt" Stort gäng glada elevrådare utanför skola. Händerna i luften."

För en bättre och mer demokratisk skola


Vision

Sveriges elevråd – SVEA tror på en bättre och mer demokratisk skola. Vi vill ha skoldemokrati och en likvärdig skola med bra utbildning och bättre arbetsmiljö för alla. Vi vet att elever är de som bäst vet hur det är att gå skolan och vi tycker att elevers åsikter måste tas på allvar. Därför tror vi så starkt på elevråd. En bra skola har en fungerande skoldemokrati och ett starkt elevråd med inflytande.

Vill ni veta mer om elevråd? Läs vår definition här.


Vad vi gör

Sveriges elevråd – SVEA arbetar för att det ska finnas välfungerande elevråd på alla skolor i Sverige. Genom att utbilda elevråd och elevskyddsombud, arrangera nationella träffar där elever från hela Sverige möts för att utbildas och nätverka samt genom att utbilda i elevers rättigheter vill vi ge elever verktygen för att kunna påverka sin vardag.

Förutom att hjälpa elevråd förstå hur de kan påverka sin vardag vill vi även att elevers röst ska höras i skolpolitiken, därför lyfter vi våra medlemmars talan till makthavare i Sverige. Sveriges elevråd – SVEA är partipolitiskt och religiöst obundet, de skolpolitiska frågor vi driver röstas fram gemensamt under vårt årsmöte Elevrådskongressen, som är vårt högst beslutande organ.

För att våra medlemmar ska kunna engagera sig på regional nivå har vi för tillfället tre regioner; Sveriges elevråd – VÄST, Sveriges elevråd – SKÅNE och Sveriges elevråd – STHLM. Regionerna har egna regionsstyrelser och organiserar sig för att skapa möjlighet för elevråd att kunna påverka mer där de bor. Klicka här för kontaktuppgifter till regionerna.


Vårt syfte

Sveriges elevråd – SVEA finns för att:

  • Samla och stärka elever i demokratiska forum
  • Representera och föra fram elevers röst
  • Värna elevers rättigheter

Utifrån vårt syfte har vi skapat fem områden som vi jobbar med:

Om oss

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Organisationen bildades av elevrådare 1994. Riksorganisationen leds av vår förbundsstyrelse och drivs av unga engagerade elevrådsutvecklareförtroendevalda och ett kansli i Stockholm. Organisationen som helhet bygger på ideellt engagemang från medlemselevråd runt om i Sverige. Läs mer om hur organisationen är uppbyggd, vilka frågor vi driver i skolpolitiken eller vilka principer vi arbetar efter i våra styrdokument.

Vill ni vara en del av Sveriges elevråd – SVEA? Läs om medlemskap och hur ert elevråd blir medlem här.