KANSLI

På Sveriges elevråd – SVEA arbetar en heltidsanställd personalstyrka. Personalen samordnar allt praktiskt och administrativt arbete i organisationen.

Filippa Drakander

Generalsekreterare

filippa.drakander@svea.org
070 – 718 88 03

Ellakarin Mäki

Kommunikationssamordnare

ellakarin.maki@svea.org
070 – 718 88 04

Linnea Netin

Utredare

linnea.netin@svea.org
070 – 718 88 05

Felicia Gonzales

Utbildningssamordnare

felicia.gonzalez@svea.org
070 – 718 88 06

Frida Lantz

Medlemssamordnare

frida.lantz@svea.org
070 – 718 88 07

Nathalie Sjösvärd

Regionssamordnare

nathalie.sjosvard@svea.org
070 – 718 88 08

Malin Klein

Projektsamordnare

malin.klein@svea.org
070 – 718 88 09