No comments yet

Nyvald Förbundsstyrelse för Sveriges elevråd – SVEA

Elevrådskongressen 2014 är nu avslutad. Under Elevrådskongressens sista dag valdes en ny Förbundsstyrelse. Den nya Förbundsstyrelsen leds av den nyvalda Förbundsordförande, Matilda Hellström. Förbundsstyrelsen kommer att arbeta med att driva organisationen framåt och att fortsätta göra elevers röst hörd i den skolpolitiska debatten!

Sveriges elevråd – SVEAs Förbundsstyrelse 2015
Förbundsordförande på två år
Matilda Hellström

Ledamöter på två år
Erik Bille
Tobias Hopstadius

Ledamöter på ett år
Josefine Sjöblom, Jakob Amnér, Julia Lindh & Robin Bernståhle

Ledamot som valdes till tvåårig mandatperiod Elevrådskongressen 2013 och därmed sitter ytterligare ett år
Albert Ström

På Elevrådskongressen samlades 150 elevrådare från hela Sverige för att diskutera Sveriges elevråd – SVEAs verksamhet och politik under 2015. Efter engagerade debatter beslutade kongressen med stor majoritet att den viktigaste frågan just nu är att lyfta elevers välmående i skoldebatten och att arbeta för en förebyggande elevhälsa som är tillgänglig för alla. På kongressen tackades även avgående förbundsorförande Mimmi Garpebring av efter att ha lett organisationen sedan våren 2012.

Post a comment