Under söndagen höll både Sveriges elevråd – SKÅNE & Sveriges elevråd – STHLM sina regionskongresser. Under regionskongressen valdes nya styrelserepresentanter in. Vi vill önska dem ett stort lycka till & ser fram emot ett spännande år!

Sveriges elevråd – STHLM
Regionsstyrelsen
Regionsordförande: Diego Mouradian
Vice regionsordförande: Åsa Dana Albrecht Styrelseledamöter: Tilia Lind, William Olofsson, Sinead Eriksson, Nathalie Kellner
& Marcus Eriksson

Sveriges elevråd – SKÅNE
Regionsstyrelsen
Regionsordförande: Sofie Adler Kleborgh Vice regionsordförande: Viktoria Lamberth Styrelseledamöter: Jakob Amnér, Alexander Adler & Lukas Fajerson!