No comments yet

Nu är Elevrådskongressen 2015 igång!

Elevrådskongressen 2015 har börjat! Förbundsorförande Matilda Hellström öppnade mötet och lämnade över makten till 150 elevrådare från hela Sverige.

Elevrådskongressen ska bland annat ta beslut om vad elevernas viktigaste fråga är i skolpolitiken, vad Sveriges elevråd – SVEA ska göra nästa år och vem som ska företräda Sveriges elevråd – SVEA  i maktens korridorer. – Matilda Hellström

Matilda Hellström avlutade sitt invigningstal till publikens jubel.

Följ Elevrådskongressen på:

"Sveriges elevråd - SVEAs sociala medier."

 

Skulle ni vilja komma i kontakt med personal på träffen kan ni alltid ringa vår jourtelefon på 0720223274.

Post a comment