ATT DRIVA ELEVRÅD

ATT DRIVA ELEVRÅD – GUIDE

ÅRSMÖTESKUNSKAP

ORDLISTA

STYRELSEHANDBOK

eBas – HUR FUNGERAR DET?

Ni kan alltid kontakta vår medlemssamordnare Frida för
att få mer stöd med elevrådsarbetet. 
Hör av er till henne på frida.lantz@svea.org!