Kunskap och kompetenser ger ett elevråd möjlighet att göra det de vill och ska. Elevråd får aldrig finnas för syns skull utan handlar om elevers rätt att vara med och påverka på riktigt. Om kunskapsnivån om elevers rättigheter är hög bland Sveriges elever finns större chans att skapa en mer demokratisk skola. Att kunna göra sina idéer till verklighet, påverka andras och sin situation samt överföra kunskap till andra är kompetenser elevrådare kan använda till max i elevrådsarbetet – och hela livet ut. Därför tror vi att varje elevråd ska ha rätt kompetenser!

Eleverna har kunskap om sina rättigheter och hur de kan använda sig av dem
Elevrådet vet hur de ska bedriva påverkansarbete
Elevrådet vet hur de kan göra sina idéer till verklighet
Elevrådet har kunskap om hur man hanterar konflikter
Elevrådet vet hur de kan använda sig av Sveriges elevråd – SVEA
Kunskap förs vidare mellan personer i elevrådet så att den inte försvinner


Marknadsföring

Ska ni genomföra, eller har ni genomfört ett fett projekt? Uppmärksamma allmänheten om det och skriv ett pressmeddelande. I detta dokument förklarar vi vad ett pressmeddelande är och hur ni går tillväga för att skapa ett.

Guide för hur ni skriver pressmeddelande 


Här är en checklista på saker att tänka på när ni ska marknadsföra något ni har gjort eller ska göra.

Checklista för profilering av elevrådets varumärke 


För att elevrådet lätt ska kännas igen och kunna marknadsföra sig bra kan det vara bra att ha en egen logga! Här är en guide för hur ni kan skapa er logga.

Tips för att skapa en logga 


Hur kan elevråd komma ut i samhällsdebatten och påverka? Pr-byrån Westander har samlat tips sina bästa tips för pr i en handbok som du hittar här.

PR-handboken från Westander

Ledarskap & organisation

Sätt snurr på idén är en bra mall att följa för att enkelt skriva en projektplan inför ett kommande projekt!

Sätt snurr på idéen – mall för projektplan 


Vad behöver du? – Hitta resurser till projektet är en bra guide för att ta reda på vad elevrådet behöver för att genomföra projekt.

Vad behöver du? – Hitta resurser till projektet 


Allt du behöver veta som ordförande. “Boken riktar sig främst till dig som är ordförande i en större ideell organisation, men självklart finns sådant som går att dra nytta av även som styrelseledamot, eller ordförande i en mindre förening.” Tänk på att nivån är väldigt hög. Se dokumentet som massor av ambitiösa tips, där vissa kan användas som inspiration!

Ordförandehandboken från LSU


I Hyper Island Toolbox hittar ni en massa energizers, gruppdynamiksövningar och projektmetoder. Sidan är på engelska, men värd att kolla in!

Hyper Island Toolbox


I Elevrådsguiden – starta och driv ett elevråd! finns en guide för både hur ni startar upp ett elevråd och hur ni sedan håller levande och fungerande. 

Elevrådsguiden – starta och driv ett elevråd!

Elevers rättigheter

I Min rättighet en självklarhet hittar ni konkret information och exempel om elevers rättigheter. Foldern är framtagen av Elevers rättigheter-gruppen på uppdrag av Sveriges elevråd – SVEA.

Min rättighet – en självklarhet: elevers guide till en mer rättvis skolgång 


Enastående välmående är en folder om elevhälsa, arbetsmiljö, normer och mycket mer. Framtagen av Elevers rättigheter-gruppen i Sveriges elevråd – SVEA.

Enastående välmående


Visste du att? Elever har rättigheter! är en folder som Sveriges elevråd – SVEAs experter på elevers rättigheter har skrivit.

Visste du att? Elever har rättigheter!


I Likabehandla mig. hittar ni information om vad likabehandling och diskriminering är för något. Vad lagen säger och hur ni kan göra för att arbeta med detta.

Likabehandla mig.


Få kunskap och kompetenser med Sveriges elevråd – SVEA!

Engagerad.se: En sida där ni som medlemmar kan skriva inlägg men även läsa om vad presidiet tycker om skolpolitiken eller bara hitta tips och idéer på saker som rör skolan.

Utbildningar: För tillfället erbjuder Sveriges elevråd – SVEA tre olika utbildningar. Grund – och vidareutbildning för elevråd samt utbildning för elevskyddsombud. Utbildningarna hålls av ideellt engagerade ungdomar som besöker elevrådet på skolan. Läs mer om utbildningar här.

Elevrådsbesök: Sverige elevråd – SVEA erbjuder alla medlemselevråd kostnadsfria elevrådsbesök som genomförs av våra elevrådstödjare. Ett elevrådsbesök är en 1-2 timmar workshop där vi pratar om vilka möjligheter ni har för att påverka både på lokal och nationell nivå. Vill ni ha ett elevrådsbesök? Kontakta er elevrådsstödjare: Nathalie på 070-718 88 08, eller Claudia på 070-718 88 07 om ni bor i Stockholms län.

Nationella träffar: Sveriges elevråd – SVEA har för tillfället två nationella träffar per år. På de nationella träffarna samlas elevråd över hela landet för att under en helg nätverka med varandra och göra skolsverige ännu bättre! Håll koll på utskick, hemsidan och våra sociala medier för nyheter om de nationella träffarna.

Regioner: I nuläget har vi tre regioner: Sveriges elevråd – SKÅNE, Sveriges elevråd – VÄST och Sveriges elevråd – STHLM. Läs mer om regionerna och deras arbete här. Engagerar ni er i er region kan ni driva politiskt påverkansarbete i ert län, samarbeta med andra skolor, anordna olika event och dela erfarenheter med andra medlemmar.