En bra grund för alla elevråd är att gruppen fungerar tillsammans. För att elevrådsverksamheten ska fungera bra är det viktigt att personerna i elevrådet känner varandra och kan samarbeta. Det mesta blir både roligare och bättre när det görs tillsammans! Varje person har viktiga tankar och kompetenser och när de delas med andra skapas verklig förändring. Därför tror Sveriges elevråd – SVEA på elevråd som fungerar bra som en grupp!

Viktigt i en fungerande grupp är att:

Alla i elevrådet känner och har förtroende för varandra
Alla i elevrådet får säga sitt och föra fram sina idéer och åsikter
Alla i elevrådet känner engagemang inför sitt uppdrag
♦ Alla i elevrådet känner att de kan utvecklas som individ och som grupp
Elevrådet tar tillvara på allas kompetenser och samarbetar på ett effektivt sätt


På den här sidan hittar ni dokument som kan hjälpa er att skapa en fungerande grupp. Ladda hem dokumenten och läs igenom dem, ett tips är att diskutera dem tillsammans!


När flera människor ska jobba tillsammans kan konflikter uppstå. I det här dokumentet kan ni läsa om hur en ska göra för att hantera detta på bästa möjliga sätt. Här finns även tips på hur feedback kan användas på ett bra sätt för att bidra till en fungerande grupp.

Konflikthantering och feedback


Läs dessa för tips om hur en ska tänka för att inkludera alla till möten. Bland annat hittar ni instruktioner för hur dokument kan skrivas för att alla ska kunna ta del utav dem.

Tips för inkluderande möten


Här kan en läsa om hur viktigt det är att låta alla komma till tals. Hur en ska göra för att bryta maktstrukturer samt olika typer av härskartekniker. Allt för att leda elevrådsarbetet så långt som möjligt!

Härskartekniker och främjartekniker

För att kunna jobba för en bra värld är det viktigt att också må bra själv. Maktsalongen arbetar i grunden för ett mer jämställt, ungt civilsamhälle och de har släppt en bok om stress och motståndskraft. I boken finns tips till både individer och grupper (t.ex. elevråd) på hur ett hållbart engagemang byggs upp.

Stress & Motståndskraft


Ageraguiden från Vi Unga handlar om makt och normer i civilsamhället. Den handlar om hur maktstrukturer kan synliggöras och om hur vi kan bli medvetna om vilka normer som finns inom våra organisationer. Den handlar också om positiv
förändring, om hur normer inte nödvändigtvis måste återskapas och om hur
orättvisa maktstrukturer kan bli mer rättvisa.

Ageraguiden