Hej medlemselevråd!

Välkomna till medlemspaketet. Här har vi som byggt vidare på våra Framgångsfaktorer för elevråd, ett häfte där vi har samlat de faktorer som vi tycker behövs för ett framgångsrikt elevråd. I Framgångsfaktorer för elevråd beskrivs det hur ni ska skapa ett så fungerande och framgångsrikt elevråd som möjligt och material för att lyckas med det hittar ni här i medlemspaketet, tillägnat Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar.

Det material ni hittar i medlemspaketet kan hjälpa er att ta ert elevråd till helt nya och coola dimensioner! Det finns allt ifrån problemlösande texter till färdiga mallar och exempel som är era att använda.

Har ni några frågor om medlemspaketet, behöver hjälp eller undrar någonting annat om Sveriges elevråd – SVEA  kan ni kontakta vår medlems- och kommunikationssamordnare Therese på 070-718 88 04 eller therese.danielsson@svea.org.


fungerande.grupp2Fungerande grupp

För att ett elevråd ska vara så framgångsrikt och arbeta så bra som möjligt tillsammans så krävs det en fungerande grupp. Här hittar ni tips och idéer för hur ni kan förbättra ert elevråds sammanhållning. För att få en så väl fungerande grupp som möjligt så är det viktigt att alla känner sig inkluderade i gruppen och även att alla får sina åsikter och idéer hörda. Det är lika viktigt som att inte låta kompetensen i elevrådet försvinna utan att aktivt jobba för att bevara den för att sedan använda den i elevrådsarbetet.


struktur2

Struktur

Att ha en bra och tydlig struktur är a och o för ett elevråd. Det är viktigt att elevrådet har tydliga regler och mål för vad som gäller. För att uppnå detta är det också viktigt att medlemmarna vet varför elevrådet finns och vad syftet med elevrådet är. Här kan ni hitta tips och trix på hur ni genomför ett årsmöte, varför stadgar är så viktigt och hur ni effektiviserar och förbättrar era möten!


resurser.ekonomi

Resurser

Många gånger så förutsätter elevrådsarbetet resurser. Det kan vara allt ifrån lokal att hålla möten på till att fixa pengar för ett projekt som elevrådet vill genomföra. Det är inte alltid det lättaste att fixa själv och därför har vi samlat material som ni kan använda er av för att nå de resurser som just ert elevråd behöver.


kunskap.kompetenser2

Kunskap och kompetenser

För att knyta ihop säcken till ett framgångsrikt elevråd så krävs också kunskap och kompetenser inom ämnet. Här hittar ni tips och idéer på hur ni går tillväga för att genomföra projekt och hur ni gör för att marknadsföra det på bästa sätt. Här kan ni också läsa om vilka rättigheter ni har på skolan och varför det är så viktigt.