1

Matilda Hellström nyvald Förbundsordförande!

Valberedningens yrkande på att välja Matilda Hellström som ny Förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA genom ett enhälligt beslut.

Under måndagen den 24 november valdes Matilda Hellström, Skellefteå, till ny förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA. Beslutet togs på organisationens årsmöte, Elevrådskongressen, som hölls på De Geergymnasiet i Norrköping. Kongressen beslutade även att anta en ny skolpolitisk fokusfråga: ”Tillgänglig och förebyggande elevhälsa”. De närmaste två åren kommer organisationen, med förbundsordförande Matilda Hellström och den nyvalda förbundsstyrelsen i spetsen, bedriva hårt politiskt påverkansarbete för att förbättra elevhälsan i hela Sverige.

Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår med Matilda i spetsen!

Comment(1)

  1. Nathalie says

    Grattis bästa Matidla!
    Jagger fram imot dessa år med dig som ordförande!

Post a comment