Nu är Sveriges elevråd – SVEAs kansli tillbaka efter semestern! Vi sparkar igång hösten tillsamman med två nya kollegor; vår nya projektsamordnare Zeth Isaksson och den grymma elevrådsstödjaren Nathalie Henriksson. Vill ni boka en utbildning, bli medlem, har frågor om regionerna eller undrar någonting om årets Elevrådskongress? Hör av er! Vi ser fram emot en höst präglad av elevinflytande och skoldemokrati!

Vill du komma i kontakt med oss når du oss på följande nummer och mail:

  • Generalsekreterare: Filippa Drakander, filippa.drakander@svea.org eller 070-718 88 03
  • Medlems- och kommunikationssamordnare: Julia Ohlin, julia.ohlin@svea.org eller 070-718 88 04
  • Regionsamordnare Sveriges elevråd – SKÅNE och Sveriges elevråd – VÄST: Malin Klein, malin.klein@svea.org eller 070-718 88 05
  • Utbildningssamordnare: Therese Danielsson, therese.danielsson@svea.org eller 070-718 88 06
  • Regional elevrådsstödjare STHLM: Claudia Peters, claudia.peters@svea.org eller 070-718 88 07
  • Elevrådsstödjare: Nathalie Henriksson, nathalie.henriksson@svea.org eller 070-718 88 08
  • Projektsamordnare: Zeth Isaksson, zeth.isaksson@svea.org eller 070-718 88 09