Vill du vara med och påverka skolsverige?
Valberedningen för Sveriges elevråd – SVEA söker nu personer som vill vara förtroendevalda i organisationen.
Vi söker ledamöter till förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisorer. 

Sista dag att kandidera är söndagen den 20 september!

SKICKA IN DIN ANSÖKAN!   ⇒

MER INFORMATION OM FÖRTROENDEUPPDRAGEN

OM ATT VARA LEDAMOT I FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsstyrelsen är de som leder organisationen när Elevrådskongressen inte är samlad.

Förbundsstyrelsen är de som beslutar om bland annat aktivitetsplan, arbetsordningar, budget och policys. Förutom att delta på möten förväntas du att läsa in dokumentation inför mötena, delta i digitala avstämningar och ibland närvara på möten med politiker, makthavare eller i andra sammanhang där du representerar Sveriges elevråd – SVEA. Mandatperioden är på ett eller två år.

Förbundsstyrelsen har sju planerade möten per år. Vanligtvis ses förbundsstyrelsen på Sveriges elevråd – SVEAs kansli i Stockholm under 2-3 dagar per möte. Tidsvis under året sker även digitala avstämningsmöten. På grund av den rådande situationen kan möten komma att hållas helt digitala.

Går du på högstadiet eller gymnasiet? Vill du vara med och påverka skolan på en nationell nivå? Vill du lära dig mer om hur en faktiskt arbetar i en styrelse? Då ska du söka uppdraget!

Inga förkunskaper krävs men det är viktigt att du vill vara med och arbeta för en bättre och mer demokratisk skola!

Hur är det att sitta i förbundsstyrelsen?
Förbundsordförande
Jennie berättar! →

OM ATT VARA VERKSAMHETSREVISOR

Verksamhetrevisorernas uppdrag är att säkerställa att förbundsstyrelsen under årets gång styr verksamheten enligt de riktlinjer och ramar som anges i t.ex. verksamhetsplanen och policys. Med hjälp av de styrdokument som finns ser de till att förbundsstyrelsen gör det som Elevrådskongressen säger att de ska göra. Verksamhetsrevisorerna väljs på 1 år.

Verksamhetsrevisorerna har kontinuerlig dialog med förbundsstyrelsen om hur arbetet går och hjälper vid behov till med att tolka stadgar och styrdokument.

Verksamhetsrevisorerna skriver två rapporter per år, en på våren som är en halvtidsrevision som rapporteras till förbundsstyrelsen och en på hösten som är med i möteshandlingarna och behandlas på Elevrådskongressen. Verksamhetsrevisorerna presenterar också sin revisionsberättelse på Elevrådskongressen.

Valberedningen söker tre personer till verksamhetsrevisorer.

Chiara Bergmark Stanzani
Vice förbundsordförande

“Det finns så många anledningar till att jag kandiderade att det nästan är omöjligt att välja!

Men, jag vet att det är vi elever som vet bäst hur det är att gå i skolan, och jag valde att kandidera för att ta vara på den röst och kompetens som finns bland alla Sveriges elever.

Jag kände att förbundsstyrelsen var rätt forum för att värna om alla de delar i vår organisation som tillsammans ser till att vi elever får en röst i skolpolitiken.”

Emma Arvidsson
Andra vice förbundsordförande

“Jag valde att kandidera till förbundsstyrelsen för att jag såg mycket utvecklingspotential i organisationen, och ville vara med i arbetet med att ta organisationen till nya höjder.